Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Търговската сделка - стъпка по стъпка


 

Търговията е междинно звено между производството и потреблението.Продажбите са най- късия път до успеха в бизнеса.

Същност на продаването - видове търговци


Видове продажбени дейности
– тенденции в продажбите

 • основни функции на мениджъра по продажба

 • отговорности, лични качества, управленчески навици

 • стилове на управление

 • повишаване на производителността


Цели и системи за заплащане на труда:

 • въвеждане на разработена система в действие

 • стимулиране на търговския персонал


Маркетингова стратегия
– диверсификация.Мърчендайзинг- съвкупност от техники, целящи да помогнат за продажбата на даден продукт.

За ефективността на мърчендайзинга от значение са:


 • Богат асортимент

 • Добро местоположение

 • Високо качество

 • Добра осведоменост, относно мястото на продажбата
Класификация на продажбите:

 • Набиране на персонал

 • Как да мотивирате служителите си?- признаци за наличие и липса на мотивация

 • Планиране на продажбите- фактори, които оказват влияние за достигане максимален обем продажби; планиране на посещенията

 • Продажбени тактики– В какво грешат много търговци? Кои са факторите, които влияят върху поръчките на клиентите?- формула на купуването

 • Продажбени техники- Защо клиентите купуват? Защо клиентите не купуват?

 • Приключване на продажбата

Ефективното продаване зависи много и от организацията на вътрешните и външните комуникации на фирмата. Мениджъра по продажби трябва да може да се справя с много проблеми относно планирането и управлението на различни маркетингови операции. Познанията и опита на мениджъра и неговия екип, помагат за успеха при продажбите, а от там и за просперитета на Вашата фирма.