Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


20.10.2021- 21.10.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ПРЕЗ 2021 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Валентина Василева и Лорета Цветкова


240лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

26.10.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


Новости в ДДС, отнасящи се за електроната търговия и дигиталния бизнес

- адв. Георги Денборов


120лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


16.11.2021- 17.11.2021

КОМБИНИРАН

СЕМИНАРПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП. ЕЛЕКТРОННАТА ПОРЪЧКА ОТ А ДО Я- НОВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ЦАИС ЕОП. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Казарова


298лв.

без ДДС

записване

КОМБИНИРАН

СЕМИНАР


* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.