Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

29.10.2018-30.10.2018

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

 

270лв. без ДДС

записване

13.11.2018-14.11.2018

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ. СТАРТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА- 2018. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ППЗОП.

- с Мариана Кацарова

 

280лв. без ДДС

записване

22.11.2018

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.

- с Теодора Бакърджиева

 

169лв. без ДДС

записване

20.11.2018-21.11.2018

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

 

270лв. без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.