Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
ПДФ Печат Е-мейл

24.10.2017- 25.10.2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

267лв. без ДДС

записване

20.11.2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г.

- с Теодора Бакърджиева

159лв. без ДДС

записване

23.11.2017

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ- ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

- с Теодора Дичева и Катя Кашъмова

150лв. без ДДС

записване

05.12.2017- 06.12.2017

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКА НА АДФИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ ПО ЗОП И ППЗОП.

- с Мариана Кацарова и Димитър Добрилов

260лв. без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.