Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


1.02.2022- 2.02.2022

ОНЛАЙН/ПРИСЪСТВЕН

СЕМИНАРОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2022 г. ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ПРАКТИКА НА РАЗЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова

298/330лв.

без ДДС

записване

16.02.2022- 17.02.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ.

- с Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова


260лв.

без ДДС

записване


29.03.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УСЛОВИЯТА НА COVID

- с Гергана Николова

120лв.

без ДДС

записване


* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.