Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


06.10.2020-07.10.2020

Промени в правната уредба на обществените поръчки и модулите в ЦАИС "ЕОП" от края на 2020 г. Създаване на електронна обществена поръчка "ЕОП" от А до Я- практическо обучение за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Предизвикателствата на електронните обществени поръчки- често срещани проблеми и възможни решения.

- с Мариана Кацарова


300лв.

без ДДС

записване


20.10.2020-21.10.2020

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ПРЕЗ 2020 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

280лв.

без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.