Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


09.12.2020-10.12.2020

ОНЛАЙН СЕМИНАР


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ “ЕОП”. ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ЦАИС “ЕОП”.

- с Мариана Кацарова


250лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН СЕМИНАР

11.12.2020

ОНЛАЙН СЕМИНАР


ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR- EU 2016/679 В УСЛОВИЯТА НА COVID- 19

- с Гергана Николова


100лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН СЕМИНАР

15.12.2020-16.12.2020

ОНЛАЙН СЕМИНАР


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ПРЕЗ 2020 г. ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова


249лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН СЕМИНАР

15.01.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 Г. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2020 г. В СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Николай Драганов


168лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН СЕМИНАР

20.01.2021-21.01.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР


НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 Г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова


249лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН СЕМИНАР

27.01.2021-28.01.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР


ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2021 г. СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 'ЕОП' ОТ А ДО Я- НОВИ МОДУЛИ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ЦАИС ""ЕОП.

- с Мариана Кацарова


330лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН СЕМИНАР


* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.