Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

17.12.2018-18.12.2018

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

 

240лв. без ДДС

записване

22.01.2019-23.01.2019

 

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО от 1 януари 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

 

270лв. без ДДС

записване

30.01.2019-31.01.2019

 

Промени в правната уредба на обществените поръчки и практико- приложен коментар на промените в ЗОП и ППЗОП. Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – изменени правила. Промени в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП. Практика на КЗК и ВАС.

- с Мариана Кацарова и Цветелина Попова

 

300лв. без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.