Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


14.12.2022

ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. МЕТОДИКА ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА ЦЕНИ ПО ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. ОСНОВНИ ГРЕШКИ ПРИ РАБОТА С ЦАИС ЕОП.

- с Мариана Кацарова


296 лв. без ДДС

записване

18.01.2023

19.01.2023

ХИБРИДЕН СЕМИНАР


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ПРЕЗ 2023 г.

- с Димитър Войнов, Моника Петрова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова 


300/260 лв. без ДДС

записване

12.01.2022

ОНЛАЙН СЕМИНАР


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022 г. УКАЗАНИЯ НА МИНЕСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Теодора Бакърджиева


260 лв. без ДДС

записване

З
* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.