Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

16.12.2019- 17.12.2019

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

 

250 лв. без ДДС

записване

15.01.2020

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 г.  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Теодора Бакърджиева

 

178лв. без ДДС

записване

21.01.2020- 22.01.2020

 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

 

280 лв. без ДДС

записване

30.01.2020- 31.01.2020

 

ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЦИАС ЕОП/ В ДЕЙСТВИЕ. ПЪРВИ СТЪПКИ В ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ- ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ ПРИ РАБОТАТА С ПЛАТФОРМАТА СЛЕД СТАРТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО И ПРИЛАГАНЕ ОТ 01 ЯНУАРИ 2020 г. НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП ОТ 01.01.2020 г. И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ППЗОП. ПРИЛАГАНЕ В ПРАКТИКАТА.

- с Мариана Кацарова

 

280 лв. без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.