Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

24.01.2018- 25.01.2018

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО от 1 ЯНУАРИ 2018 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

279лв. без ДДС

записване

06.02.2018- 07.02.2018

ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. НАРУШЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СПОРЕД ПРАКТИКАТА НА КЗК И ВАС. АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП И ППЗОП, УСТАНОВЕНИ ПРИ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ.

- с Мариана Кацарова, Весела Андонова и Димитър Добрилов

279лв. без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.