Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

17.04.2018

 

ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ППЗОП. ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ. ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова

 

159лв. без ДДС

записване

19.04.2018

 

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО СИДДО.

- с Десислава Калудова

 

159лв. без ДДС

записване

20.04.2018

 

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

- с Гергана Николова и Бойчо Бойчев

 

120лв. без ДДС

записване

26.04.2018

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. ОТЧЕТНОСТ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ.

- с Теодора Бакърджиева

 

159лв. без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.