Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

22.10.2019

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - практическа работа с платформата

- с Янко Костадинов

 

220 лв. без ДДС

записване

23.10.2019- 24.10.2019

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова


280 лв. без ДДС

записване

30.10.2019

 

ИЗРАБОТВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ- EU 2016/679 (GDPR)

- с Гергана Николова

 

120 лв. без ДДС

записване

19.11.2019

 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Теодора Бакърджиева

 

178лв. без ДДС

записване

26.11.2019- 27.11.2019

 

НОВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЦАИС ЕОП). ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА.

- с Мариана Кацарова

 

300 лв. без ДДС

записване

* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.