Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

СЕМИНАРИ / ОБУЧЕНИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:


Дата Тема Цена*
15.03.2024

ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- ЗОП И ППЗОП. НОВИ ОБРАЗЦИ НА ОБЯВЛЕНИЯ, В СИЛА ОТ 01.02.2024 г.

- с Мариана Кацарова

390 лв. без ДДСзаписванеПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ:

17.01.2024

18.01.2024

КОМБИНИРАН СЕМИНАР

архив

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ  2024 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2023 г.

- с Димитър Войнов, Моника Петрова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова


360 лв. без ДДС

01.02.2024

02.02.2024

архив

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 20 ОКТОМВРИ 2023 г. И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ В ПРОЦЕСА ПО ВЪЗЛАГАНЕ. НОВИ ОБРАЗЦИ НА ОБЯВЛЕНИЯ, В СИЛА ОТ 01.02.2024 г. ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ. ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ ПРИ РАБОТАТА НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ.

- с Мариана Кацарова

398 лв. без ДДС

20.02.2024-21.02.2024

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ  2024 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2023 г.

- с Димитър Войнов, Моника Петрова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

360 лв. без ДДС


виж архив на минали семинари/обучения

*Семинарите (обученията) могат да се проведат и като вътрешно- фирмени. • ПРОДАЖБИ- УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ: умения за водене на преговори, работа с клиенти, телефонни продажби, ефективни търговски сделки, бизнес взаимоотношения
 • МЕНИДЖМЪНТ- УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА: стратегия на фирмата, коучинг и менторство, екипност, управленски умения, управление на проекти, мърчендайзинг
 • МАРКЕТИНГ - ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА: изграждане фирмена стратегия, бизнес план, маркетингова стратегия, планиране и анализ
 • ЕКИПНА РАБОТА И МОТИВАЦИЯУПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ:: създаване на екип, управление, мотивация, коучинг и менторство, намиране и задържане на най- добрите служители
 • СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ
 • ОБЩЕСТВНИ ПОРЪЧКИ

 •