Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

семинари ЗОП 2022- Закона за обществените поръчки- семинар промени в ЗОП 2022, ЗОП 2022- промени ЗОП и ППЗОП, ЦАИС ЕОП 2022


ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ. СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.


18 и 19 май 2022 г.


Лектори: Мариана Кацароваюрист, експерт по обществени поръчки; 2000- 2005 г. АДФИ; 2005- 2016 г. Сметна палата и  

Аделина Ковачева - съдия във Върховен административен съд IV отделение за периода 1999-2021 г.


гр. София, хотел РАМАДА ****, зала РУБИН


Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА


18 май 2022 г. (сряда)09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00  Основни моменти при подготовка на процедура в ЦАИС ЕОП

 • работа със секция „Изисквания“ – използване на шаблони;
 • ценово предложение – ценови въпрос и списък с артикули, допълнителни елементи при прилагане на „обърнат“ ред;
 • определяне на срокове – секция „График“;
 • задължителни елементи от съдържанието на обявлението за обществена поръчка и на решението за откриване на процедура – особености при критериите за подбор и допълнителната информация.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00  Предварителен контрол чрез случаен избор в ЦАИС ЕОП

 • основания за предварителен контрол чрез случаен избор;
 • регистриране на обществена поръчка в ССИ чрез платформата;
 • обмен на документи при различните видове контрол, подписване;
 • становища на АОП – публикуване

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30  Особености при подготовка и провеждане на процедура на договаряне:

 • условия за допустимост на участниците;
 • предварителни оферти през ЦАИС ЕОП;
 • изпращане на покани чрез платформата – изключения;
 • водене на преговори – обхват;
 • документиране работата на комисията.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30  Предварителен контрол върху договарянията

 • основания за предварителен контрол;
 • изключения;
 • изпращане на документи – момент и обхват;
 • становище от АОП – отражение върху сключването на договора.

Лектор: Мариана Кацарова19 май 2022 г. (четвъртък)9.00 – 10.30 ч. Работа на комисията в ЦАИС ЕОП

 • съдържание на декларациите на комисията след промените в ППЗОП;
 • стъпки на комисията при работа в платформата – попълване на оценителни листове;
 • отваряне на ценови предложения – задължителни стъпки;
 • документиране работата на комисията - изисквания.

Електронни решения на възложителя – създаване, подписване, връчване и публикуване.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч.  Изменение на договор за обществена поръчка

 • основания по чл. 116 от ЗОП;
 • създаване, публикуване и оповестяване на допълнително споразумение през ЦАИС ЕОП.

Предварителен контрол върху измененията на договор

 • основания за упражняване на контрола;
 • представяне на документи чрез ЦАИС ЕОП;
 • становище на АОП – влияние върху сключването на допълнително споразумение.

Лектор: Мариана Кацарова

12.30-13.30 Обяд в ресторанта на хотела

13.30-15.00  СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

 1. Нарушенията при провеждане на пазарни консултации, като основание за последващо прекратяване на процедурата;

-        Неспазване на правилата за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции. Процесуални въпроси.

       2. Разграничение между случаите на задължително и незадължително отстраняване в хипотезите на представена заблуждаваща информация.

-          Мерки за доказване на надеждност.

       3. Конфликт на интереси.

       4. Деклариране в ЕЕДОП.

       5. Преглед на съдебните решения с установени грешки от възложителите при въвеждане на критерии за подбор, които са залегнали в Обобщителния доклад на ОСЕС:

-          Проблемите при използване капацитета на третите лица. Противоречивата съдебна практика.

       6. Критерии за възлагане.

Контрол за законосъобразност при експертната оценка.

Процедура по изискване, анализ и приемане/отказ да се приеме писмена обосновка.

Преюдициално запитване за приложението на чл.72 ЗОП.

15.00- 15.30 Кафе пауза

15.30- 17.00    7. Изменение на условията. Разграничение с хипотезата на задължително прекратяване на процедурата по чл.110, ал.1, т.9 ЗОП.

       8. Конфиденциална информация, предоставяна от участниците.

       9. Конкурсни комисии. Съдържание на протокола и доклада. Процедура по чл.106 ЗОП.

      10. Процедура по искане на разяснения по чл.104, ал.5 ЗОП.

      11. Отстраняване на участници.

      12. Прекратяване на процедурата.

      13. Противоречивата съдебна практика по прилагането на роцедура на договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1,т.1 ЗОП. Преюдициално запитване.

Лектор: Аделина Ковачева

17.00 Закриване на семинара и раздаване на сертификатиТакса за участие в семинара:  368 лв. (без ДДС)

В таксата са включени: зала, лекции 16 уч. ч., техническо оборудване, учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка% отстъпка


Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 16.05.2022 г., или до изчерпване на местата в залата!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар по ЗОП''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


Допълнителна информация: В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!