Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ГФО 2017 г.- Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2016 г.

НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2017 г.

НОВИ УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.

 

13 февруари 2017 г.

 

гр. София, хотел РИЛА 4****, ул. Калоян 6

хотел Рила

 

Лектор: Теодора Бакърджиева- експерт в публичния сектор

 

ПРОГРАМА

 

13.02.2017 г. (понеделник)


Регистрация на участниците

09.00 – 10.30 ч. I. Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.

II. Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.

 1. 1. Приложими изисквания за финансово отчитане съгласно:
 • ДДС № 20 от 2004 г;
 • ДДС № 14 от 2013 г.;
 • ФО-2 от 27.01.2015 г. и ДДС № 01 от 26.01.2015 г.;
 • ДДС № 08 от 16.09.2014 г.;
 • ДДС № 05 от 14.04.2015 г.;
 • Указания на МФ, дадени с ДДС от  2016 г.
 • Други нормативни актове.

Акценти: Актуални въпроси от приложимите изисквания за финансово отчитане; установени отклонения и често повтарящи се грешки при извършване на финансов одит от Сметната палата на периодичните и годишни финансови отчети на бюджетните организации; конкректни казуси от практиката на бюджетния счетоводител.

10.30 - 10.45 ч. Кафе- пауза

10.45 - 12.15 ч. I. Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

1.1.   Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.

1.2.    Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.

1.3.   Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.

1.4.   Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година.

12.15 – 13.15 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.15 -14.45 ч. I. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.

Акценти: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране,установяване на кражби.

14.45 – 15.00 ч. Кафе- пауза

15.00 -16.30 ч. I. Подготовка и прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“:

 1. 1. Общи разпоредби - цел и обект на регламентация; основни положения;дефиниции
 2. 2. Отчитане на амортизациите
 • Структура от сметки и счетоводни записвания за начисляването на амортизациите;
 • Активи подлежащи на амортизиране – обхват;
 • Амортизационна политика;
 • Определяне на срок на годност на амортизируемите активи ;
 • Стартиране и прекратяване на начисляването на амортизации ;
 • Остатъчна стойност на амортизируемите активи ;
 • Методи на амортизация: Линейни; Нелинейни; Примери;
 • Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи ;
 • Амортизационен план;
 • Оповестяване.
 • Преходни процедури за преминаване към начисляването на амортизации и други въпроси - преходен период и процедури

II. Годишно приключване на счетоводните сметки.

Акценти: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

 

Лектор: Теодора Бакърджиева

 

 

Такса за участие: 150 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 1 обяд, 2 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел РИЛА 4****, ул. Калоян 9, до Метростанция Сердика / център/

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 09.02.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В хотел Рила****, цени за наши участници- заплаща се лично на хотела:

 • човек в двойна стая - 33 лв.
 • човек в единична стая- 50 лв.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!