Печат


05.10.2020-06.10.2020

СЕМИНАР ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: Създаване на електронна обществена поръчка "ЕОП" от А до Я 

- с Мариана Кацаровазаписване


* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.