Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ГФО 2023 г.- Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2023

 


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2023 г.

 

21 ноември 2023 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР

 

Zoom

 

Лектор: Теодора Бакърджиеваексперт в публичния сектор

 

ПРОГРАМА

 

21.11.2023 г. (вторник)до 10.00 ч. Вход на участниците в онлайн платформата Zoom

10.00 – 11.30 ч. Тема 1: ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА издадените указания УКАЗАНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2023 Г.

11.30 - 12.00 ч. Почивка

12.00 - 13.30 ч. Тема 2: СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЕТАПИ ПРИ ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ – ПРИМЕРНИ ПРОЦЕДУРИ.

Тема 3: СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОСТОВЕРНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ГФО ЗА 2023 Г. – ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ:

2.1. Преглед и анализ на установени пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – неправилно класифициране и признаване на активи по сметки от групи 20 „Дълготрайни материални активи“ и 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.

2.2. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:

?  Разграничаване на понятията – обезценка, преоценка и амортизация;

?  Прилагане на дадените указания на МФ за задължителен преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;

?  Преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;

?  Документиране на извършените прегледи.

2.3 Преглед и анализ на съществени позиции от финансовия отчет, в т.ч.:

?  Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи;

?  Признаване на последващите разходи за дълготрайни активи. Преглед и анализ на отчетените капиталови разходи – указания на Министерството и приложими нормативни изисквания;

?  Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство – примери;

?  Класифициране на вземанията и задълженията като просрочени. Осчетоводяване и оповестяване;

?  Начисляване на провизии на вземания/задължения. Определяне обхвата на вземанията/задълженията които подлежат на провизиране.;

?  Давностни срокове и отписване на вземания/задължения и провизии;

?  Определяне на размера и осчетоводяване на разходите за провизии на персонала. Сторниране на разходите;

?  Др.

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 -15.30 ч. Тема 4: Анализ на специфични стопански операции, обект на финансовите одити в предходни и текущи отчетни периоди. Примери.

15.00 - 15.30 ч. Почивка

15.30 -16.00 ч Тема 5: ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, в т.ч.:

?  Изменение на амортазиционния план, при наличие на основание за това;

?  Взаимовръзки между позиции във финансовия отчет, в т.ч. отделни изисквания за спазване на равенства/логически зависимости при отчитане на стопанските операции на начислена и касова основа;

?  Спазване на принципа за действащо предприятие;

?  Др.

16.00 -16.30 ч Обобщение на темите и дискусия с участниците.


Лектор: Теодора Бакърджиева

 


Такса за участие: 298 лв. (без ДДС)


Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение по имейла.


Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 19 ноември 2023 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 19.11.2023 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар ГФО на 21.11.2023 г.''

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!