Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Уебинар в zoom.us


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2023 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС)

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ПРЕЗ 2023 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.


17 и 18 октомври 2023 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР


Zoom

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Моника Петрова- началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП и

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)
ПРОГРАМА


17.октомври.2023 г. (вторник)


до 9.00 ч. Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

9.00 – 10.30 ч. Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване на плащанията в брой

-          Разпределяне на дивиденти в брой и по сметка

-          Авансово разпределяне на дивиденти

-          Скритото разпределение на печалба в брой и по сметка – допустимост, рискове и практика

10.30 – 10.45 ч. Почивка

10.45 – 12.15 ч. Деклариране на кеша и вземанията от физически лица

-          Декларативни задължения за определени предприятия, свързани с касови наличности и вземания от физически лица

-          Деклариране на касови наличности

-          Деклариране на вземания от физически лица – собственици, персонал и подотчетни лица

-          Период на деклариране, декларация и първо деклариране

Лектор: Димитър Войнов

12.15 – 12.45 ч. Обедна почивка

12.45 – 14.15 чПромени в ЗКПО през 2023 г.

-          Ваучери за храна

  • Данъчно третиране през 2023 г.
  • Въвеждане на електронни ваучери за храна през 2024 г.

-          Преотстъпване на корпоративен данък

-          Деклариране на авторски и лицензионни възнаграждения

14.15 - 14.30 ч. Почивка

14.30 – 16.00 ч. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2023 г.

-       Данъчни постоянни разлики

-       Данъчни временни разлики

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат

-       Данъчен амортизационен план

-       Данъчни загуби

-       Дивиденти

-       Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)

-       Други


Практика по прилагането на ЗКПО

-          Данъчна практика

-          Съдебна практика

Лектор: Димитър Войнов


18.октомври.2023 г. (сряда)9.00 – 10.30 ч. Промени в ЗДДС и ППЗДДС през 2023 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС през 2023 г.

  1. Корекции на данъчната основа и начисления данък при несъбираеми вземания по доставки.
  2. Корекции на данъчен кредит при бракуване на стоки.

2.1. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2023 г.

2.2.Решение на СЕС по дело С-127/22 от 04.05.2023 г.

10.30 – 11.00 ч. Почивка

11.00 - 12.30 ч.   3. Задължение на регистрираните по ЗДДС лица за деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията.

4. Актуална данъчна практика по въпроси, свързани с:

4.1.Ускорената рагистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС

4.2.Прилагането на нулева ставка на данъка в случаите по чл.173 от ЗДДС

4.3. Правото на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС за недвижим имот, закупен в режим на съпружеска имуществена общност от физическо лице, упражняващо свободна професия.

Лектор: Моника Петрова

12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка

13.30 – 15.00 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) през 2023 г.

1. Систематизиран преглед на промените, които са в сила от 01.01.2023 г. Новите моменти в справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ и в годишната данъчна декларация. Промени в образеца на декларацията за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и особености при попълването й за третото тримесечие на 2023 г.

2. Новите моменти при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г. Разглеждане на казуси от практиката, възникнали през 2023 г.

15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 -17.00 ч.    3. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2023 г.:

- Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения за 2023 г.;

- Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2023 г.

- Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023 г. Промени в образеца и особености при попълването му.

- Особености при попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. и новите моменти във формуляра за 2023 г.;

4. Дискусия и обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаТакса за участие: 280 лв. (без вкл. ДДС)


Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: хонорар лектори, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 15 октомври 2023 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 15.10.2023 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар на 17 и 18.10.2023 г.''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!