Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

обществени поръчки- нередности при възлагане, финансирани със средства от ЕС – практически примери и дискусия ЗОП 2023


ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА ГРЕШКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ- АНАЛИЗ НА РИСКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЯТА.

(част 3)

ФОКУС ВЪРХУ ПРОБЛЕМИ В ХОДА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ- ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, УЧАСТВАЛ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И НЕПОЗВОЛЕНИ СЪГЛАШЕНИЯ ПРОТИВ КОНКУРЕНЦИЯТА.

ФОКУС ВЪРХУ ПРОБЛЕМИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ДИКСУСИЯ НА ВЪЗМОЖНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ.


15 декември 2023 г.

Лектор: Дора Бурова- сертифициран одитор, експерт обществени поръчки с над 15 години опит в сферата на контрола на публичните финанси, включително контрола на обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС


гр. София, хотел РАМАДА ****, бул. Мария Луиза 133, зала Рубин


Рамада хотел, снимка


Целева група: експерти по обществени поръчки; експерти с отговорности по управление и изпълнение на европейски проекти – по ЕСИФ, ЕСФУ, НПВУ и др.; експерти с контролни функции – вътрешни/ външни одитори, финансови контрольори, финансови инспектори, експерти, които изпълняват управленска верификация, експерти, които изпълняват предварителен и последващ контрол на разходи/ обществени поръчки и др.

Подходящо за:

- бенефициенти/крайни получатели по ЕСИФ, ЕСФУ, НПВУ;

- администрации, които изпълняват функции в системата за управление и контрол по ЕСИФ, ЕСФУ и НПВУ


ЦелИ:

1) Придобиване знания и умения за принципите за възлагане на обществени поръчки – публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация чрез примери от практиката на Съда на Европейския съюз, гр. Люксембург;

2) Придобиване на практически знания и умения за нередностите при възлагане на обществени поръчки – типове нередности и приложими финансови корекции;

3) Запознаване с практически казуси и примери за илюстриране на нередности при възлагането на обществени поръчки;

4) Дискусия на идеи за прилагане на мерки за избягване на грешките при прилагане на законодателството по обществени поръчки.


Обучението включва преглед на:

- законодателството по обществени поръчки и Насоките за определяне на финансови корекции, които се правят върху разходите, финансирани от Европейския съюз, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 14.05.2019 г.

- примери за нередности при прилагане на законодателството по обществени поръчки;

- анализ на съдебна практика и на практиката на Съда на Европейския съюз, гр. Люксембург, както и практика на органите от системата за управление и контрол на средствата от ЕС;

- анализ на риска от финансови корекции;

- идеи за оптимизиране на процеса по възлагане на обществени поръчки.

ПРОГРАМА


15 декември 2023 г. (петък)09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00  Проблеми при избора на изпълнител и отстраняване на участниците – принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и публичност и прозрачност.

Изисквания за съответствие с приложимото законодателство.

Изисквания за съответствие с първоначално обявените условия на възложителя.

Отговори на въпроси и дискусия.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00  Проблеми при избора на изпълнител и отстраняване на участниците – принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и публичност и прозрачност.

Изисквания за съответствие с приложимото законодателство.

Изисквания за съответствие с първоначално обявените условия на възложителя.

Отговори на въпроси и дискусия.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30  Проблеми при избора на изпълнител, участвал в пазарни консултации, конфликт на интереси и непозволени съглашения против конкуренцията – принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и публичност и прозрачност.

Изисквания за съответствие с приложимото законодателство.

Задължения на възложителя.

Отговори на въпроси и дискусия.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30  Фокус върху проблеми при сключването и изпълнението на договори за обществени поръчки – принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и публичност и прозрачност.

Възлагане на допълнителни дейности, предоговаряне на цената, предоговаряне на техническите спецификации.

Забраната по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 833/2014.

Отговори на въпроси и дискусия.

Лектор: Дора Бурова

17.30 Закриване на семинара и раздаване на сертификати


Такса за участие в семинара: 360 лв. (без ДДС)

В таксата са включени: зала, лекции 8 уч. ч., техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка% отстъпка


Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 12.12.2023 г., или до изчерпване на местата в залата!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар на 15.12.2023' г.'

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

Допълнителна информация: В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • единична стая - 100 лв. с богата закуска на блок маса, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет, 9% ДДС и застраховка.
  • двойна стая- 120 лв. с богата закуска на блок маса, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет, 9% ДДС и застраховка.
  • Допълнително се заплаща 1.10 лв. на човек на нощувка туристическа такса.

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!