Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Уебинар в zoom.us


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ). ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2023 г.


15 и 16 декември 2022 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР


Zoom

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Валентина Василеваа- данъчен консултант по ЗДДС,

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)


ПРОГРАМА


15 декември 2022 г. (четвъртък)09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 ЗКПО през 2022 г.

Ваучери за храна - промени през 2022 г. и данъчна практика на НАП и МФ:

-       Увеличаване на необлагаемата сума

-       Възможност за плащане и на други неща освен храна

-       Възможност за натрупване в следващ месец

-       Данъчна основа за облагане

-       Изисквания за ползване на данъчното облекчение

-       Други специфики

Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и данъчна практика на НАП и МФ:

-          Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)

-          Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.

-          Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)

-          Други

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 

Други промени в ЗКПО през 2022 г.

-       Лично ползване на фирмени активи

-       Продажба с обратен оперативен лизинг

-       Контролирани чуждестранни дружества

-       Хибридни образувания

Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

-       Данъчни постоянни разлики

-       Данъчни временни разлики

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат

-       Данъчен амортизационен план

-       Данъчни загуби

-       Дивиденти

-       Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)

-       Други

Очаквани промени в ЗКПО през 2023 г.

Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов

13.00-14.00 Обедна почивка

14.00-15.30  Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2022 г. Предстоящи изменения в ЗДДС за 2023 г.

  1. Увеличаване на прага за регистрация по ЗДДС.
  2. Въвеждане на нулева ставка на ДДС за хляб и пшенични брашно.
  3. 9 % ДДС за доставки на природен газ и централно отопление.
  4. Удължаване на срока за обратно начисляване на ДДС по чл.163а ЗДДС за зърнени и технически култури и квоти за парни газове до 31.12.2026 г.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30   5. Корекция на грешно данъчно третиране на доставка, включително при влязъл в сила акт на орган по приходите.

       6. Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна.

       7. Изменения и допълнения в ЗДДС за 2023 г.

Актуална практика по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Дискусия по поставени въпроси от участниците.

Лектор: Валентина Василева16 декември 2022 г. (петък)9.00 – 10.30 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

1. Представяне на последните изменения и допълнения в ЗДДФЛ

2. Систематизиран преглед на промените, които имат отношение към облагането на доходите през 2022 г. Специфики относно данъчното третиране на доходите от лихви по влогове на местни физически лица за 2022 г.

3. Особености при ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 г. и за 2023 г. Разглеждане на казуси от практиката.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч.   4. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2022 г.:

- Особености при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2022 г.;

- Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.

- Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2022 г.

- Новите моменти в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и деклариране на доходите за 2022 г.

5. Дискусия и обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета Цветкова

12.30 Закриване на семинара и изпращане на сертификатите по имейла.


2. Цена за участие в уебинар чрез Zoom: 240 лв. (без ДДС)

В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат (електронен) за преминато обучение.

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка


Допълнителна информация: Уебинарът ако ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Важно!!!

Достъп до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка./

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 12.12.2022 г., или до изчерпване на местата!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат по майла.

В основание на плащане посочете '' Участие в Счетоводен семинар '


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!