Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС)

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ПРЕЗ 2022 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.


18 и 19 октомври 2022 г.

ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР + УЕБИНАР


гр. София, хотел РАМАДА, зала РУБИН


Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Моника Петрованачалник отдел “Данъчно- осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП и

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите 
ПРОГРАМА


18.октомври.2022 г. (вторник)


9.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

9.30 – 11.00 ч. Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г. Коментар по промените в следните направления:

-       Увеличаване на необлагаемата сума

-       Възможност за плащане и на други неща освен храна

-       Възможност за натрупване в следващ месец

-       Данъчна основа за облагане

-       Изисквания за ползване на данъчното облекчение

-       Други специфики

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза (Почивка)

11.30 – 13.00 ч.  Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП и МФ:

-          Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)

-          Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ)

-          Други

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Промени в ЗКПО през 2022 г.

-       Лично ползване на фирмени активи

-       Ваучери за храна

-       Продажба с обратен оперативен лизинг

-       Контролирани чуждестранни дружества

-       Хибридни образувания

15.30 - 16.00 ч. Кафе- пауза (Почивка)

16.00 – 17.30 ч. 

Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.

-       Данъчни постоянни разлики

-       Данъчни временни разлики

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат

-       Данъчен амортизационен план

-       Данъчни загуби

-       Дивиденти

-       Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)

-       Други

Лектор: Димитър Войнов


19.октомври.2022 г. (сряда)


9.00 – 10.30 ч.  Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане направени през месец юли 2022 г. направени със:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в „Държавен вестник“ бр.52 от 05.07.2022 г. (ЗИДЗДБРБ)

-  Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИЗДДС) обнародван в „Държавен вестник“ бр.58 от 23.07.2022 г.

- Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС (ПИДППЗДДС), обнародван в „Държавен вестник“ бр. 59 от 26.07.2022 г.

  1. Прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки на ресторантьорски и кетъринг услуги с място на изпълнение на територията на страната;
  2. Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставки на природен газ и централно отопление с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания;
  3. Прилагане на нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания;

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза (Почивка)

11.00 - 12.30 ч.   4. Удължаване на срока за прилагане на обратно начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури и при доставки имащи за предмет прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове;

       5. Документиране и отчитане продажбата на гориво, за което се предоставя компенсация от 25 стотинки за литър;

       6. Промени в прага за задължителна регистрация по ЗДДС;

       7. Необходими документи за удостоверяване на износ на стоки;

       8. Промени, свързани с електронната търговия;

       9. Корекции при грешно данъчно третиране.

Лектор: Моника Петрова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч.  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1. Систематизиран преглед на промените, които имат отношение към облагането на доходите през 2022 г. Специфики относно данъчното третиране на доходите от лихви по влогове на местни физически лица за 2022 г. Възможност за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходите през 2022 г.

2. Разглеждане на казуси от практиката, възникнали през 2022 г.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза (Почивка)

15.30 -17.00 ч.  3. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2022 г.:

- Особености при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2022 г.;

- Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2022 г.

- Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

- Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. Очаквани промени в образците;

4. Дискусия и обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаТакса за участие 298 лв. (без вкл. ДДС)


Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: хонорар лектори, техническо оборудване, 2 обяда + 4 кафе паузи учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!!!

Уебинарът ще се проведе и през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на семинарната такса е 15 октомври 2022 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 15.10.2022 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар на 18 и 19.10.2022 г.''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!