Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ГФО 2021 г.- Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2021


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 г.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


29 ноември 2021 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР


Zoom

Лектор: Теодора Бакърджиеваексперт в публичния сектор


ПРОГРАМА

Очаквайте пълната програма до 7 ноември 2021 г.!!!


29.11.2020 г. (понеделник)до 10.00 ч. Вход на участниците в онлайн платформата Zoom

10.00 – 11.30 ч.  Тема 1: Преглед на издадените указания на Министерството на финансите, дадени през 2021 г. – акценти.

Тема 2: Актуални въпроси от финансово-счетоводната дейност на бюджетните организации

2.1. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.

2.2. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – примери.

11.30 - 12.00 ч. Почивка

12.00 - 13.30 ч.   Тема 3. Достоверно представяне на информация в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства, приложение:

? Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.

? Признаване на приходи от помощи и дарения;

?  Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции;

Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи;

?  Начисляване на разходи за амортизации;

?  Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви;

Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.);

?  Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели

?  Начисляване на приписани приходи и разходи;

?  Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки;

?  Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала;

?  Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност;

?  Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината;

?  Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство;

Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година;

Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2021 г.;

Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2021 г.;

?  Други.

13.30 – 14.30 ч. Обедна почивка

14.30 -15.30 ч.  Тема 3- продължение.

Преглед и актуализиране на счетоводната политика.

Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации – практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби.

Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

Съдържание на ГФО съгласно Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите. Обхват на подлежащата за представяне информация – отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; отчет за салдата (наличностите) по банкови сметки; допълнителна отчетна информация.

15.30 -16.00 ч Обобщение на темите и дискусия с участниците.


Лектор: Теодора БакърджиеваТакса за участие: 179 лв. (без ДДС)


Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 26 ноември 2021 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 26.11.2021 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар ГФО на 29.11.2021 г.''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!