Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Уебинар в zoom.us


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС)

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ПРЕЗ 2021 г. 

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.


20 и 21 октомври 2021 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР

Zoom

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Валентина Василеваа- данъчен консултант по ДДС и

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)
ПРОГРАМА


20.октомври.2021 г. (сряда)


9.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

9.30 – 11.00 ч.  Промени в ЗКПО през 2021 г.

-       Промяна в авансовите вноски. Нови важни дати до края на годината

-       Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО

-       Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж

-       Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер

-       Промени в преотстъпването на данък

-       Промени в данъците върху разходите

-       Други промени

11.00 – 11.30 ч. Почивка

11.30 – 13.00 ч.  Актуални въпроси

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.

-       Надвнесен годишен корпоративен данък

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч.  Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)

-       Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
 • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Данъчен амортизационен план

-       Пренасяне на данъчна загуба

-       Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти

-       Данък върху разходите

-       Други

15.30 - 16.00 ч. Почивка

16.00 – 17.30 ч.   Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов


21.октомври.2021 г. (четвъртък)


9.00 – 10.30 ч. Промени в ЗДДС и ППЗДДС през 2021 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС през 2021 г.

 1. Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за фирмите, които го направят.
 2. Редуцирана ставка от 9 % ДДС за доставки на храна от ресторанти.
 3. Промени в ЗДДС във връзка с напускането на Великобритания на ЕС (BREXIT).
 4. Нулева ставка за тестове и ваксини за COVID-19.
 5. Нови правила за дистанционните продажби на стоки в ЕС и услуги с получатели данъчно ннезадължени лица в ЕС.
 6. Въвеждане на режим OSS (обслужване на едно гише) за услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.

10.30 – 11.00 ч. Почивка

11.00 - 12.30 ч. 

       7.Въвеждане на режим „Внос” (IOSS) за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни до 150 евро.

       8. Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.

       9. Актуални казуси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС.

Дискусия и обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Валентина Василева

12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка

13.30 – 15.00 ч.  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) през 2021 г.

         1. Систематизиран преглед на промените, които имат отношение към облагането на доходите през 2021 г. Специфики при документирането на доходите от началото на годината. Новите моменти в данъчните облекчения, които могат да се ползват от физическите лица.

         2. Разглеждане на казуси от практиката, възникнали през 2021 г.

15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 -17.00 ч. 

         3. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2021 г.:

- Особености при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2021 г.;

- Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2021 г.

- Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

- Казуси, свързани с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Какви ще бъдат новите моменти във формуляра за 2021 г.;

       4. Дискусия и обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаТакса за участие: 240 лв. (без вкл. ДДС)


Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 18 октомври 2021 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 12.12.2020 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар на 20 и 21.10.2021 г.''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!