Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

семинари ЗОП 2019- Закона за обществените поръчки- семинар промени в закона за обществени поръчки 2019, ЗОП 2019- практика

НОВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЦАИС ЕОП). ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА.


На 10 октомври 2019 г. Народното събрание прие изменение в Закона за обществените поръчки. Промените са свързани със задължението за използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). То ще се реализира по График, приет в срок до 15 януари 2020 г. с Постановление на Министерския съвет (МС). До влизане на задължението за използване на платформата, съгласно приетия от МС график, конкретните възложители следва да прилагат реда по Закона за обществените поръчки, действащ до 1 ноември 2019 г.

Към момента всички заинтересовани лица имат възможност да се регистрират в ЦАИС ЕОП и да създават документи като прилагат различните методи и способи за възлагане, без действията им да водят до произтичащите правни последици при реално възлагане.

 

26 и 27 ноември 2019 г.

( 12 уч. часа )

 

гр. София, хотел РАМАДА ****, зала Европа

 

Лектор: Мариана Кацароваюрист, експерт по обществени поръчки; 2000- 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005- 2016 г. Сметна палата


Рамада хотел, снимка

 

В хода на семинара ще бъде разгледан проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, както и промените в ЗОП и ППЗОП, които предстоят !!!

 

ПРОГРАМА


26 ноември 2019 г. (вторник)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Регистрация в ЦАИС ЕОП на възложители и стопански субекти. Разпределяне на роли – администратор, служители, потребители.

Подготовка на обществена поръчка чрез електронната платформа.

 • определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка – пазарни проучвания и консултации;
 • обществени поръчки с и без обособени позиции – правна уредба и връзка с ЦАИС ЕОП;
 • обстоятелствата за личното състояние на кандидатите/участниците;
 • гаранции за изпълнение;
 • критерии за подбор;
 • критерии за възлагане и методика за оценка на офертите по ЗОП и ППЗОП;
 • срокове за подаване на оферти и срок на валидност на офертите;
 • образци към документацията за обществена поръчка.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Нови образци на документи, в сила от 01.11.2019 г.

Основни въпроси в условията на обществена поръчка:

 • обособени позиции – подготовка на обществена поръчка с обособени позиции в ЦАИС ЕОП;
 • обстоятелства за лично състояние и критерии за подбор – използване на еЕЕДОП;
 • критерии за възлагане;
 • срокове – съставяне на график в ЦАИС ЕОП;
 • образци на техническо и ценово предложение.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.

Искане и даване на разяснения по условията на поръчката. Изменения в условията на обществена поръчка.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Подготовка, окомплектоване и подаване на оферта чрез електронната платформа.

ектор: Мариана Кацарова

 


27 ноември 2019 г. (сряда)9.00 – 10.30 ч. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите – назначаване, „публични заседания“, етапи, документиране.

Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.

Поддържане на профил на купувача при действието на ЦАИС ЕОП.

Лектор: Мариана Кацарова

12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 300 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 1 обяд в ресторанта на хотела на 26.11.19 г., 3 кафе- паузи, нормативна уредба на ЗОП, сертификат за преминато обучение


Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 22.11.2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.