Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

семинари ЗОП 2019- Закона за обществените поръчки- семинар промени в закона за обществени поръчки 2019, ЗОП 2019- практика

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЦАИС ЕОП.

НОВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 г.


На 7 ноември 2019 г. е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Предложеният проект на график съдържа два  етапа за възникване на задължението за  използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Първият стартира от 1 януари 2020 г. като от тази дата електронното възлагане на обществени поръчки чрез платформата е задължително за:
- възложителите на органите от централната изпълнителна власт и по-конкретно обхваща Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции и други държавни органи с такъв  статут;
- кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;
- „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица - изток“ ЕАД, Национална компания “Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Вторият етап започва от 1 април 2020 г. и включва всички останали възложители. Сред тях са и централизираните органи за покупки, които следва да използват платформата само за публикуване на обявленията и решенията, свързани с възлагане на обществени поръчки.

 

26 и 27 ноември 2019 г.

( 12 уч. часа )

 

гр. София, хотел РАМАДА ****, зала Европа

 

Лектор: Мариана Кацароваюрист, експерт по обществени поръчки; 2000- 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005- 2016 г. Сметна палата


Рамада хотел, снимка

 

 

ПРОГРАМА


26 ноември 2019 г. (вторник)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Регистрация в ЦАИС ЕОП на възложители и стопански субекти. Разпределяне на роли – администратор, служители, потребители.

Подготовка на обществена поръчка чрез електронната платформа.

 • определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка – пазарни проучвания и консултации;
 • обществени поръчки с и без обособени позиции – правна уредба и връзка с ЦАИС ЕОП;
 • обстоятелствата за личното състояние на кандидатите/участниците;
 • гаранции за изпълнение;
 • критерии за подбор;
 • критерии за възлагане и методика за оценка на офертите по ЗОП и ППЗОП;
 • срокове за подаване на оферти и срок на валидност на офертите;
 • образци към документацията за обществена поръчка.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Нови образци на документи, в сила от 01.11.2019 г.

Основни въпроси в условията на обществена поръчка:

 • обособени позиции – подготовка на обществена поръчка с обособени позиции в ЦАИС ЕОП;
 • обстоятелства за лично състояние и критерии за подбор – използване на еЕЕДОП;
 • критерии за възлагане;
 • срокове – съставяне на график в ЦАИС ЕОП;
 • образци на техническо и ценово предложение.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Обявяване на обществените поръчки чрез електронната платформа.

Искане и даване на разяснения по условията на поръчката. Изменения в условията на обществена поръчка.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Подготовка, окомплектоване и подаване на оферта чрез електронната платформа.

ектор: Мариана Кацарова

 


27 ноември 2019 г. (сряда)9.00 – 10.30 ч. Работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите – назначаване, „публични заседания“, етапи, документиране.

Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа. Сключване на договор за обществена поръчка. Електронно фактуриране.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – особености при възлагане чрез електронната платформа.

Поддържане на профил на купувача при действието на ЦАИС ЕОП.

Лектор: Мариана Кацарова

12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 300 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 1 обяд в ресторанта на хотела на 26.11.19 г., 3 кафе- паузи, нормативна уредба на ЗОП, сертификат за преминато обучение


Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 22.11.2019 г., или до изчерпване на местата в залата!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.