Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

 

 

ИЗБЯГВАНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГА И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 г.

Лизинг- практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО от 01.01.2019 г.

- Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 "Лизинг"

- Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“


15 май 2019 г.  (8 уч. часа)

 

гр. София, хотел РАМАДА ****, бул. Мария Луиза 131

 

Лектор: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане


Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА

 

15.май.2019 г. (сряда)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“:

-     Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг

-     Принципно отчитане на лизинга. Признаване на:

 • актив с право на ползване
 • пасив по лизинга
 • разходи за амортизации
 • разходи за лихва по пасива по лизинга

-     Изключения от принципа на отчитане:

 • краткосрочни лизингови договори
 • наети активи с ниска стойност

-     Първоначална оценка на актива с право на ползване

-     Първоначална оценка на пасива по лизинга

-     Лизингови плащания, включени в оценката на пасива по лизинга

-     Последваща оценка на актива с право на ползване

-     Последваща оценка на пасива по лизинга

-     Анекси

-     Представяне на лизинговите договори в ГФО

-     Отчитане на заварените лизингови договори към 1 януари 2019 г.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:

-     Възприета данъчна политика

-     Разграничаване на ЗКПО от МСФО 16

-     Дефиниране на оперативен лизинг за данъчни цели

-     Принципно данъчно третиране:

 • непризнаване на счетоводните разходи/приходи по МСФО 16
 • незавеждане на активите с право на ползване в ДАП
 • признаване за данъчни цели на разходи за наем

-     Нов подход на данъчно регулиране:

 • препращане към национален счетоводен стандарт
 • водене на второ данъчно счетоводство

-     Данъчно третиране и проблеми при специфични случаи:

 • наети активи, които се използват и за лични цели (автомобили и др.)
 • неплатени наеми към физически лица
 • данъчни временни и постоянни разлики, свързани с наети активи
 • капитализиране на наеми в активи
 • прекратяване на оперативен лизинг
 • продажба с обратен оперативен лизинг
 • промяна в класификацията на лизингов договор
 • лизинги, които попадат в изключенията

-     Данъчно третиране на заварените лизингови договори към 1 януари 2019 г.

-     Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г., имащи отношение към данъчното третиране на лизинговите договори

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:

-     принципно запазване на данъчното третиране от предходните години

-     коригиране на заведените активи в ДАП при определени условия

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“:

-          Отчитане при наемателите на:

 • разходите за наем - линеен или друг метод
 • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
 • разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
 • получените стимули от наемодателите

-          Отчитане при наемодателите на:

 • приходите от наем – линеен или друг метод
 • отдадените под наем активи
 • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
 • приходите от извършени услуги
 • предоставените стимули на наемателите

Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели, прилагащи НСС

-          припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели

-          данъчно третиране на промяната в счетоводната политика, в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

 

Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери

 

Лектор: Димитър Войнов

 

 

 

Такса за участие: 180 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 1 обяд в ресторанта на хотела, 2 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Рублин, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта


Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 10.05.2019 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата и лекторите при непредвидени обстоятелства!!!