Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2019- Закона за обществените поръчки- семинар промени в закона за обществени поръчки 2019, ЗОП 2019- практика

 

ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, В СИЛА ОТ 1 МАРТ 2019 г.

 

Промените в ППЗОП са обнародвани в ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.

06 и 07 март 2019 г.

 

гр. София, хотел ХЕМУС ****

Лектор: Мариана Кацароваюрист, експерт по обществени поръчки; 2000- 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005- 2016 г. Сметна палата

 

ПРОГРАМА

 

06.03.2019 г. (сряда)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Особености при изчисляване на прогнозна стойност на обществена поръчка:

 • пазарни проучвания и консултации;
 • опции.

 

Приложими стойностни прагове за възлагане на обществени поръчки чрез процедури по ЗОП от 2019 г.

 

Разделяне на обществени поръчки – промени в забраната по чл. 21, ал.15 от ЗОП и последици.

Обособени позиции – прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, разширяване на приложното поле на мотивите за липса на обособени позиции.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Промени в обстоятелствата за личното състояние на кандидатите/участниците:

 • изменения в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП;
 • задължени лица;
 • доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.

Промени при гаранциите за изпълнение.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Нови моменти в критериите за подбор и документите за доказване на съответствие с тях. Използване на трети лица и подизпълнители.

Оценяване на оферти – критерии и методика – връзка с промените в ЗОП и ППЗОП.

Срокове за подаване на оферти при участие в обществени поръчки – нови минимални срокове, способи за съкращаване.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Съдържание на образците към документацията за обществена поръчка.

Искане и даване на разяснения – нови срокове и изисквания.

Измененията в условията на обществените поръчки, съгласно чл. 100 от ЗОП.

Лектор: Мариана Кацарова

 

 

07.03.2019 г. (четвъртък)

 

 

09.00-10.30 Оферти – окомплектоване и подаване. Особености при участие на обединения.

Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите – най-важни моменти в работата й.

Сключване на договор за обществена поръчка. Промени в основанията за изменение на договорите за обществена поръчка по чл. 116 от ЗОП.

10.30-11.00 Кафе пауза

11.00-12.30 Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – изменени правила.

Профила на купувача – нови документи, подлежащи на публикуване.

Промени в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП.

Нови състави на административни нарушения по ЗОП.

Лектор: Мариана Кацарова

 

12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 280 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 1 обяд на 06.03.2019 г. в ресторанта на хотела, 3 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел ХЕМУС****, жк Лозенец, бул. Черни Връх 31, до входа на метростанция „Европейски съюз”, виж картата.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 01.03.2019 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско астаняване, моля свържете се с нас!


В хотел ХЕМУС цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 75 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг и безжичен интернет.
 • двойна стая- 90 лв. със закуска на блок маса, паркинг и безжичен интернет.

Всички хотелски помещения са климатизирани и разполагат с безплатен Wi-Fi. Цена за паркомясто в подземния паркинг на хотела - 15 лв. на денонощие.

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255, 0898 994 255 и 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата и лекторите при непредвидени обстоятелства!!!