Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2019- Промени в Закон за обществените поръчки- семинар промени закона за обществени поръчки 2019, нов ЗОП  и ППЗОП, 2019- промени в ЗОП

 

Промени в правната уредба на обществените поръчки от 1 март 2019 год. и практико- приложен коментар на промените в ЗОП и ППЗОПВъзлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – изменени правила. Промени в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП. Практика на КЗК и ВАС.

 


30 и 31 януари 2019 г.

(16 уч. часа)


гр. София, хотел РАМАДА СОФИЯ ****

Рамада хотел, снимка

Лектори: Мариана Кацароваюрист, експерт обществени поръчки, 2000- 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005- 2016 г. Сметна палата и Цветелина Попова- експерт обществени поръчки, 2003- 2016 г. Комисия за защита на конкуренцията

На семинара ще бъдат разгледани всички промени в Правилника по прилагане на ЗОП, които се обсъждат в Министерски съвет!

ПРОГРАМА

 

30 януари 2019 г. (сряда)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Приложими стойностни прагове за възлагане на обществени поръчки чрез процедури по ЗОП от 1 март 2019 г.

Разделяне на обществени поръчки – промени в забраната по чл. 21, ал.15 от ЗОП и последици.

Хипотези на допустимо разделяне – чл. 21, ал.16 и ал. 6 от ЗОП.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Промени в обстоятелствата за личното състояние на кандидатите/участниците:

 • изменения в чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП;
 • задължени лица;
 • доказване на обстоятелствата преди сключване на договор.

Промени при гаранциите за изпълнение.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Нови моменти в критериите за подбор и документите за доказване на съответствие с тях.

Използване на трети лица и подизпълнители.

Оценяване на оферти – критерии и методика – връзка с промените в ЗОП и ППЗОП.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Срокове за подаване на оферти при участие в обществени поръчки – минимални срокове, способи за съкращаване.

Съдържание на образците към документацията за обществена поръчка.

Искане и даване на разяснения – нови срокове и изисквания.

Измененията в условията на обществените поръчки, съгласно чл. 100 от ЗОП.

ектор: Мариана Кацарова

 


31 януари 2019 г. (четвъртък)9.00 – 10.30 ч. Оферти – окомплектоване и подаване.

Особености при участие на обединения.

Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите - новости при работата й.

Сключване на договор за обществена поръчка.

Промени в основанията за изменение на договорите за обществена поръчка по чл. 116 от ЗОП.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява – изменени правила.

Профила на купувача – нови документи, подлежащи на публикуване.

Промени в обхвата и основанията за осъществяване на предварителен контрол от АОП.

Последващ контрол - нови състави на административни нарушения по ЗОП.

Лектор: Мариана Кацарова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Практика на КЗК и ВАС в следните области:

Специфики на изискването за провеждане на пазарни консултации.

Предоставяне на разяснения- изисквания на закона и практиката на контролните органи.

Доказване на критериите за подбор- документи и изисквания към участниците и възложителя.

Определяне на кръга на представените документи. Законосъобразно определяне на показателите в методиката за оценка.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Практика на КЗК и ВАС в следните области:

Определяне на комисия и законосъобразност на действията на комисията.

Сключване на договор с избраният изпълнител. Сключване на договор под условие. Гаранции за изпълнение.

Прекратяване на процедурата- задължителни и незадължителни основания.

Лектор: Цветелина Попова

 

По време на провеждане на обучението ще бъдат разгледани най- актуалните моменти  от правната уредба и практиката на ЗОП и ППЗОП, които в момента са на обсъждане в  Министерски съвет!!!

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 300 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 2 кафе- паузи, нормативна уредба на ЗОП + ЗИД на ЗОП, сертификат за преминато обучение

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара и Автогара, виж карта.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 25.01.2019 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255, 0898 994 255 и 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!