Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).


17 и 18 декември 2018 г.

гр. София, хотел РАМАДА 4****

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА

 

17.декември.2018 г. (понеделник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2018 г.

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика

Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Актуална данъчна практика по ЗКПО.

Промени в ЗКПО през 2019 г.:

-       Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС – водене на второ данъчно счетоводство

-       Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

-       Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

-       Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

-       Други промени

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

Дискусия. Разглеждане на други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ и на въпроси, поставени от участниците в семинара.

 

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Актуални моменти в ДДС облагането през 2018 г.

 1. Редуциран размер на данъчния кредит при ползване на фирмени активи както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
 2. Корекции на ползван данъчен кредит.
 • Общи корекции на ползван данъчен кредит.
 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за облагаеми, така и за освободени доставки.
 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит за активи, които са използвани както за независима икономическа дейност, така и за лично ползване.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. 3. Данъчно третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя.

4. Нови моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС.

5. Актуални въпроси и проблеми, свързани с ДДС облагането, административна и съдебна практика.

Лектор: Калина Златанова

 

18.декември.2018 г. (вторник)


9.00 – 10.30 ч. Преглед на промените в ЗДДФЛ за 2018 г. и въпроси по прилагането им. Разглеждане на казуси от практиката.

Последните промени в данъчните облекчения, които ще могат да се ползват за доходи, придобити от физическите лица през 2018 г. Разглеждане на казуси от практиката на НАП, свързани с прилагането на данъчните облекчения.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. Преглед на годишните задължения за 2018 г. и на последните промени в ЗДДФЛ, свързани с изпълнението на тези задължения:

- Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения;

- Подаване на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица;

- Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;

- Издаване на служебни бележки за доходи, придобити през 2018 г. и новите моменти, които ще са в сила от началото на 2019 г.

- Казуси и проблеми от практиката, свързани с годишните задължения по ЗДДФЛ.

Дискусия. Разглеждане на други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ и на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 240 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 1 обяд на 17.11.2018 г. в ресторанта на хотела, 3 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 14.12.2018 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • двойна стая - 78 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • единична стая- 98 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!