Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2018- Закона за обществените поръчки- семинар грешки при закона за обществени поръчки 2018, ЗОП 2018- практика, ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ЗОП

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА И СПОСОБИ В ХОДА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И УЧАСТИЕ В ТЯХ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗОП И ППЗОП.

 

22 май 2018 г.

 

гр. София, хотел ХЕМУС 4****

Лектор: Мариана Кацароваюрист, експерт Обществени поръчки

 

ПРОГРАМА

 

22.05.2018 г. (вторник)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Попълване на образци на решение за откриване на процедура и на обявление за обществена поръчка относно:

 • избор на образец на обявление за обществена поръчка;
 • мотиви за избор на процедура по ЗОП;
 • прогнозна стойност, липса на осигурено финансиране;
 • обособени позиции – мотиви за липса на обособени позиции, начини на подаване на оферти по обособени позиции, ограничаване броя на изпълнителите, оповестяване прилагането на чл. 21, ал. 6 от ЗОП;
 • опции – условия за обявяване.
 • обстоятелства за личното състояние на участниците по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП – обхват, начин за посочване в обявлението, доказване;

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Попълване на образци на решение за откриване на процедура и на обявление за обществена поръчка относно:

 • критерии за подбор, доказателства за съответствие с тях, деклариране в ЕЕДОП - подход за описание, грешки и нарушения;
 • критерий за възлагане и показатели за оценка на офертите;
 • гаранции за изпълнение;
 • оповестяване на ред за работа на комисията;
 • срок за подаване на оферти, вкл. мотиви за съкращаване на срока;
 • срок на валидност на офертите;

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Подписване на решение за откриване на процедура по ЗОП – особени изисквания.

 

Публикуване на решението и обявлението в ОВ на ЕС, РОП и профила на купувача – допускани грешки.

 

Съставяне и попълване на образци на документи към документацията за обществена поръчка:

 • заявление за участие;
 • ЕЕДОП – електронни формати, генериране на ЕЕДОП, публикуване, подписване, представяне, проверка от комисията;
 • техническо предложение - структура;
 • ценово предложение.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Използване на профила на купувача като основен способ за предоставяне на информация и за комуникация със заинтересованите лица:

 • структуриране на профила на купувача;
 • подлежащи на публикуване документи и срокове;
 • форма на публикуваните документи;

съхранение.

Лектор: Мариана Кацарова

 

17.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 159 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел ХЕМУС****, жк Лозенец, бул. Черни Връх 31, до входа на метростанция „Европейски съюз”, виж картата.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 18.05.2018 г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско астаняване, моля свържете се с нас!


В хотел ХЕМУС 4 цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 64 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг и безжичен интернет.
 • двойна стая- 77 лв. със закуска на блок маса, паркинг и безжичен интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255, 0898 994 255 и 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!