Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

 

Новите моменти при декларирането на несъвместимост, имущество и интереси и при установяването на конфликт на интереси по ред на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)


23 април 2018 г.

 

гр. София, зала Essence Center, ул. "6- ти септември" 37

 

Essence center

 

Лектори:

Катя Станеваадвокат, член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) в периода 2011 – 2018 г. Участва като експерт в работни групи на Регионалната антикорупционна инициатива (Regional Anti-corruption Initiative) по създаването на международен инструмент за обмен на информация относно имуществото и интересите на лица, заемащи публични длъжности, както и по създаване на нормативни актове, сред които наредби за енергийната ефективност, Семейния кодекс от 1985 г., законопроекти по закони за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), както и на Закона за продиводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Като член на КПУКИ участва в провеждането на десетки семинари и обучения по разясняване на конфликта на интереси и декларациите за несъвместимост и интереси на територията на цялата страна.

 

Паскал Бояджийски - адвокат от Софийската адвокатска колегия. В периода 2011-2018 г. е член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). Между 2011 – 2014 г. е член на Централната избирателна комисия. През 2016 г. участва като експерт в работна групи на Регионалната антикорупционна инициатива (Regional Anti-corruption Initiative) по създаването на международен инструмент за обмен на информация относно имуществото и интересите на лица, заемащи публични длъжности. Преминал курс по обучение на оценители на ГРЕКО към Съвета на Европа по прилагането на антикорупционни мерки от държавите-членки. Като член на КПУКИ участва в изработването на Практическо ръководство за идентифициране на конфликт на интереси в Земеделския сектор, издаден от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) през м. декември 2015 г.. Участник в работни групи по изработването на законопроекти на закони за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), както и на Закона за продиводействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Като член на КПУКИ участва в провеждането на десетки семинари и обучения по конфликта на интереси и декларациите за несъвместимост и интереси на територията на цялата страна.

 

ПРОГРАМА

 

23.04.2018 г. (понеделник)13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците

13.30 – 15.00 ч. I.Понятие за конфликт на интереси. Субективен обхват на ЗПКОНПИ. Установяване на конфликт на интереси. Лектор: Паскал Бояджийски

1. Субективен обхват на ЗПКОНПИ:  лица, заемащи висши публични длъжност по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ. Свързани лица;

2. Правна дефиниция на понятието конфликт на интереси: елементи на общия състав; специални състави на конфликт на интереси.

3. Органи по установяване на конфликт на интереси: КПКОНПИ, органи по избора и назначаването, инспекторати.

4. Процедура по установяване на конфликт на интереси: образуване на производство – основания; действия по изясняване на релевантните обстоятелства;  решение – съдържание.

5. Влизане в сила на решението, последици.

15.00 - 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 - 17.00 ч. II. Декларации по ЗПКОНПИ. Превенция на конфликт на интереси. Лектор: Катя Станева

1. Необходимост от деклариране на имуществото и интересите и видове декларации: задължени лица и лица, чието имущество подлежи на деклариране; декларация за несъвместимост и промени в нея – форма и съдържание; декларация за имущество и интереси и промени в нея – форма и съдържание;

2. Органи, пред които се подават декларациите: органи по избора и назначаването; КПКОНПИ.

3. Срокове за подаване на декларациите, санкции и последици: срокове за подаване на декларациите; проверка на декларациите.

4. Способи за превенция: способи, предвидени в ЗПКОНПИ и в други закони.

5. Възможности за превенция по отделните състави на нарушението „конфликт на интереси“.

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати


Такса за участие: 130 лв. (без ДДС)

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, кафе- пауза, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 17.04.2018г., или до изчерпване на местата в залата!!!


В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''


Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!