Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2017 г. (Счетоводство 2018- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ  и Кодекс за социално осигуряване КСО през 2018 г.)

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) И СИРВ от 1 ЯНУАРИ 2018 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г.


24 и 25 януари 2018 г.

София, хотел Рамада  4****

Лектори: Димитър Войнов- експерт по ЗКПО, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на НАП  и  Катя Кашъмова- началник отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП

 

ПРОГРАМА

24.януари.2018 г. (сряда)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2017 год. Годишно данъчно приключване на 2016 год.

Промени в ЗКПО през 2018 г.

-       отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки

-       подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март

-       подаване на декларации по електронен път

Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

-       избор на облагане

-       разходи, подлежащи на облагане

-       данъчна основа

-       документална обоснованост

-       деклариране и внасяне

Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”.

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 -13.00 ч. Годишното данъчно приключване на 2017 г. Промени в ЗКПО през 2018 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-       Данъци върху разходите

Промени в ЗКПО и счетоводното законодателство, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса.

Промени в ЗКПО през 2018 г.

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) през 2018 год.

Корекции на ползван данъчен кредит, правила относно определянето на показателите, необходими за извършване на корекциите.

Промени свързани с регистрацията по ЗДДС:

- Нови основания за регистрация;

- Нови срокове за регистрация.

Нови основания за регистрация по ЗДДС на неперсонифицираните дружества.

Промени, свързани с доставките на инвестиционно злато.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 – 17.30 ч. Промени, свързани с доставките на инвестиционно злато.

Промени, свързани с предоставянето на обезпечения за горива, предназначени за лично потребление.

Промени, свързани с предварителната административна мярка „запечатване на обект“.

Актуални проблеми и въпроси  по прилагането на ЗДДС.

Коментар на актуални указания на НАП, решения на СЕС и ВАС.

Свободна дискусия.

Лектор: Калина Златанова

 

25.януари.2018 г. (четвъртък)

 

9.30 – 11.00 ч. Коментар по последните изменения и допълнения в ЗДДФЛ.


Годишно облагане и деклариране на доходите за 2017 г.:

- годишно облагане на доходи от трудови правоотношения и новите моменти при ползване на данъчните облекчения чрез работодателя;

- разглеждане на актуални казуси от практиката по прилагането на закона, възникнали през 2017 г.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Подаване на годишна данъчна декларация.

Новите моменти при попълването на формуляра.

Особености при подаване на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица.

Ползване на данъчно облекчение за безкасови плащания.

Деклариране и облагане на доходи от източници в чужбина на местни физически лица.

Други актуални въпроси, свързани с годишното облагане и деклариране на доходите.

Подаване на информация в НАП за доходи на физически лица, изплатени през 2017 г.

Разглеждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета Цветкова                           

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Промени в задължителното социално и здравно осигуряване през 2018 год.

Актуални въпроси по прилагането на осигурителното и трудовото законодателство през 2018 г.

Промените в нормативните актове, свързани със осигурители, самоосигуряващи се лица, осигурителен доход и осигурителните вноски.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Подаване на декларации, заявления от осигурителите за осигурените от тях лица, от самоосигуряващите се и от осигурените лица.

Промените в уредбата на СИРВ.

Актуални въпроси по прилагането на осигурителното законодателство през 2018 г.

Лектор: Катя Кашъмова


 

Такса за участие: 279 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Рамада София****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 20.01.2018г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В хотел Рамада  София****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • единична стая - 78 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • двойна стая- 98 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!