Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).


21 - 22 ноември 2017 г.

София, хотел РАМАДА 4****

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА

 

21.ноември.2017 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Годишно данъчно приключване на 2017 г.

Промени в Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) през 2017 г.

-       подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март

-       подаване на декларации по електронен път

-       отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки


Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:

-       избор на облагане

-       разходи, подлежащи на облагане

-       данъчна основа

-       документална обоснованост

-       деклариране и внасяне

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Годишното данъчно приключване на 2017 г.:

-       Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)

-       Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки

-       Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

-       Данъчно третиране на дивиденти

-       Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)

-       Данъци върху разходите

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Предстоящи промени в ЗКПО и счетоводното законодателство през 2018 год., свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса.

(Промените ще бъдат разгледани, в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара).

Лектор: Димитър Войнов

 

 

22.ноември.2017 г. (сряда)


9.00 – 10.30 ч. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

Кога се облага и кога не се облага с ДДС личното ползване на фирмени активи.

Подходи при облагането – начисляване на данъка или упражняване на данъчен кредит в редуциран размер.

Критерии за разпределение на разходите между личното и бизнес ползването на актива.

Данъчно събитие, данъчна основа, начисляване на данъка. Деклариране на данъка в отчетните регистри и справката-декларация.

Редуциран данъчен кредит. Пропорция на бизнес ползването на актива. Годишни корекции при промяна на пропорцията.

Коментар на указанието на ЦУ на НАП.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. Корекции на ползван данъчен кредит.

Режим на ежегодни корекции на ползван данъчен кредит.

Актуални въпроси и проблеми по прилагането на ЗДДС.

Коментар на актуални указания на НАП.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

Актуални казуси по прилагането на ЗДДФЛ (облагаеми и необлагаеми доходи, нови условия за ползването на данъчните облекчения, данъчно облекчение за направени безкасови плащания, данъчно третиране на доходите от печалби и награди и др.).

Доходи от трудови правоотношения.

Разглеждане на най-често поставяните въпроси в практиката от началото на годината (командировъчни пари, непарични доходи, социални разходи и т.н.).

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения.

Ползване на данъчни облекчения за 2017 г. при работодателя.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Други доходи, подлежащи на годишно облагане и деклариране, в т.ч.: доходи от друга стопанска дейност, от наем, от прехвърляне на права и имущество.

Доходи на местни физически лица от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък в годишната данъчна декларация.

Промени, които се очаква да бъдат направени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г

Предоставяне на информация в НАП за 2017 г.:

-          за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС;

-          за изплатени доходи на физически лица по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;

Дискусия. Разглеждане на въпроси по прилагането на закона, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 267 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) ипостъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 16.11.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • човек в двойна стая - 45 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!