Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ГФО 2017 г.- Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2017

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г.

20 ноември 2017 г.

гр. София, хотел Рамада 4****

 

Рамада хотел, снимка

 

Лектор: Теодора Бакърджиева- експерт в публичния сектор

 

ПРОГРАМА

 

20.11.2017 г. (понеделник)


Регистрация на участниците

09.00 – 10.30 ч. I. Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.

II. Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетната организация, в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.

1. Приложими изисквания за финансово отчитане съгласно:

? ДДС № 20 от 2004 г;

? ДДС № 14 от 2013 г.;

? ФО-2 от 27.01.2015 г. и ДДС № 01 от 26.01.2015 г.;

? ДДС № 08 от 16.09.2014 г.;

? ДДС № 05 от 14.04.2015 г.;

? Указания дадени от Министерството на финансите към 31.12.2017 г.

? Други нормативни актове.

2. Актуални въпроси от приложимите изисквания за финансово отчитане.

3. Установени отклонения и често повтарящи се грешки при извършване на финансов одит от

Сметната палата на периодичните и годишни финансови отчети на бюджетните организации.

4. Конкретни казуси от практиката на бюджетния счетоводител.

5. Преглед на издадените от Министерството на финансите коментари по методологически

въпроси през 2017 г. - отчетност на бюджетните организации - контрагенти по заемни споразумения за кредити/заеми, представляващи по своята икономическа същност държавни/общински инвестиционни заеми, предоставени директно на крайни бенефициенти - небюджетни предприятия; годишна инвентаризация и бракуване на нефинансови активи ; отчетност на бюджетните организации при сключени договори за финансов и др.

10.30 - 10.45 ч. Кафе- пауза

10.45 - 12.15 ч. III. Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

1. Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.

2. Признаване на приходи от помощи и дарения.

3. Осчетоводяване на разходите/задълженията за текущата отчетна година, които ще се изплатят в следващата.

4. Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции

5. Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.

6. Начисляване на разходи за амортизации.

7. Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви

8. Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели

9. Начисляване на приписани приходи и разходи

10. Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки

11. Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала

12. Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.

13. Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.

14. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство

15. Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година

16. Други.

12.15 – 13.15 ч. Обяд

13.15 -14.45 ч. IV. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.

Акценти: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите; документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране,установяване на кражби.

V. Годишно приключване на счетоводните сметки.

Акценти: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

14.45 – 15.00 ч. Кафе- пауза

15.00 -16.30 ч. VI. Въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“. Примерни образци на документи, приложения към Амортизационната политика на бюджетната организация.

1. Общи контроли за системата

1.1. Утвърждаване и актуализиране на вътрешни актове (счетоводна и амортизационна политика)

1.2. Подход за класификация на Дълготрайните активи (ДА)

1.3. Периодичен преглед за принадлежност на ДА

1.4. Разграничаване на понятията преоценка, обезценка и амортизации

1.5. Периодично съпоставяне на данните от различните отчетни форми

1.6. Други

2. Автоматизирани контроли при разработване на амортизационния план (общ и индивидуален)

Лектор: Теодора Бакърджиева


Такса за участие: 159 лв. (без ДДС)

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, обяд, 2 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • човек в двойна стая - 45 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!