Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар ЗОП 2017 г.- Закона за обществените поръчки- семинар практика закон за обществени поръчки 2017, ЗОП 2016 нови промени, грешки и нарушения ЗОП 2017

 

АКЦЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И

УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


21 юни 2017 г.


гр. София, хотел МАРИНЕЛА 5*****

 

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки

 

ПРОГРАМА

 

21.06.2016 г. (сряда)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Избор на ред за възлагане на обществени поръчки:

 • определяне на предмета и обекта на поръчката;
 • изчисляване на прогнозната стойност;
 • забрана за разделяне на обществените поръчки – изключения;
 • прилагане на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

Основни моменти при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява:

 • характер на този ред за възлагане – последици;
 • срокове за подаване на оферти – удължаване;
 • разяснения по условията на поръчката – право и задължение;
 • окомплектоване на офертите;
 • работа на комисията;
 • сключване на договор.

Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по ЗОП.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Условия на обществените поръчки:

Критерии за подбор на участниците:

 • допустими критерии за подбор и начин на обявяване;
 • доказателства за съответствие с критериите за подбор;
 • използване капацитета на трети лица.

Критерии за възлагане на обществени поръчки:

 • видове критерии за възлагане;
 • допустими и недопустими показатели за оценка по ЗОП и ППЗОП;
 • методика за оценка на офертите – слабости и грешки.

Гаранции за изпълнение:

 • допустими форми;
 • изисквания на възложителя към гаранцията за изпълнение и оповестяване;

Проект на договор за обществена поръчка:

 • използване на стандартизирани образци на договори и договорни клаузи;
 • срок на договорите;
 • липса на осигурено финансиране.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки:

 • окомплектоване на офертите;
 • съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП;
 • ЕЕДОП – попълване, подписване, представяне;
 • подаване на заявления за участие/оферти.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП:

 • състав на комисията;
 • възможни подходи за работа на комисията – стандартен и обърнат ред за разглеждане на оферти;
 • публични заседания;
 • допускане на кандидати/участници;
 • разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП;
 • документиране работата на комисията – протоколи и доклад;

Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, срокове.

 

Важно!!! Обучението е насочено както към възложителите по ЗОП, така и към участниците в обществени поръчки. Предложените теми ще бъдат разгледани през призмата на  натрупаната до момента практика, като внимание ще се отдели на гледната точка на всяка от страните в процеса. Ще бъдат откроени важните неща не само за възлагащите, но и за подаващите оферти.

 

Лектор: Мариана Кацарова

 

 


Такса за участие: 168 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел МАРИНЕЛА София 5*****, бул. "Джеймс Баучер" 100, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 16.06.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!