Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Бюджетно счетоводство 2017

НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


КОНТРОЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ НА НЕФИНАНСОВИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ. ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОТКЛОНЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОДИТ НА ГФО.

 

22 май 2017 г.

гр. София, хотел Рамада 4****

Лектор: Теодора Бакърджиева- експерт в публичния сектор

ПРОГРАМА      


22.май.2016 г. (понеделник)


до 09.00 Регистрация на участниците

09.00-10.30 I. АМОРТИЗАЦИЯ

 1. Нормативни изисквания за начисляване на амортизация:

-       Закона за счетоводство;

-        ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2016 г.;

-       НСС 4 Отчитане на амортизации;

-       НСС 16 Дълготрайни материални активи;

-       НСС 38 Нематериални дълготрайни активи;

-        ДДС № 05 от 30.09.2016 г. (указания на Министерството на финансите).

 1. Адаптиране на указанията, дадени в ДДС № 05 от 30.09.2016 г. към изискванията, регламентирани в СС 4 Отчитане на амортизациите.
 2. Сравнение на показателите обезценка, преоценка и амортизация на нефинансовите активи.
 3. Обобщение на показателите – преоценка, обезценка и амортизация.
 4. Указания за неприлагане на данъчни амортизационни планове
 5. Определения, свързани с амортизации -  амортизация, амортизируеми активи, метод за амортизация, разходи за амортизация, акумулирана амортизация, срок на годност, амортизируема стойност, амортизационна норма, амортизационна квота, годишна амортизационна квота, остатъчна стойност, отчетна стойност, балансова стойност.

10.30- 11.00 Кафе пауза

11.00- 12.30 Примери за изчисление на отделните показатели/стойности, свързани с процеса на амортизация.

 1. Обобщение на правилата при осчетоводяване на отделните стойности и при изготвяне на амортизационния план.
 2. Счетоводни записвания за начисляване на амортизации – отчетни групи; счетоводни сметки; начисляване на разходи за амортизация съгласно амортизационен план; приключване на разходните сметки от подгрупа 603 и акумулираната амортизация, отчетена в група 24;  прехвърляне на амортизируеми активи между бюджетни организации в един и същи първостепенен разпоредител и в различни първостепенни разпоредители; отнасяне на амортизираната част от отчетната стойност на активите чрез отписването им срещу натрупаните амортизации; отчитане на продажбата на амортизационните активи.
 3. Обхват на активите, подлежащи на амортизиране. Неамортизируеми активи съгласно ПМС № 380 от 2015 г. и ДДС № 05 от 2016 г. Други случаи, при които не се начисляват амортизации за 2017 г.

12.30-13.30 Обяд в ресторанта на хотела

13.30- 15.00 1. Амортизационна политика – примерна разработена типова амортизационна политика в бюджетна организация.

 1. Определяне на срока на годност на амортизируемите активи.
 2. Стартиране, прекратяване и подновяване на начисляването на амортизация.
 3. Остатъчна стойност на амортизируемите активи.
 4. Методи на амортизация – линеен и нелинейни.
 5. 6. Амортизационен план – примерен индивидуален амортизационен план на отделни нефинансови активи, както и обобщен амортизационен план на ниво синтетична счетоводна сметка.
 6. Наличие на събития, при които се актуализира амортизационния план и се променя разхода за амортизация - примери.
 7. Оповестяване в приложението към финансовите отчети на събития, свързани с амортизацията.
 8. Преходен период и процедури – основни положения; конкретни насоки за преходните процедури.
 9. Обобщение на лекцията.
 10. Дискусия, въпроси по темата.
 11. Контролни процедури при въвеждане на амортизации на нефинансови дълготрайни активи в счетоводната отчетност на бюджетните организации

22.1 Общи контроли за счетоводната система

22.2. Конкректни контроли при съставяне на амортизационния план

15.00- 15.30 Кафе пауза

15.30- 17.00 I. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

 1. Счетоводно отчитане на:

-           отпуснатите аванси от УО по одобрените проекти;

-           недопустимите разходи (неверефицирани);

-           неусвоени средства;

-           финансовите корекции.

 1. Проектът "Твоят час" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. -  УО - МОН; по реда на ДДС № 06 от 2008 г. и ФО-2 от 27.01.2015 г., трансферите се получават в бюджетната сметка 7304 в отчетна група „Бюджет”; касов отчет СЕС-3-ДЕС.

 

II. ОТКЛОНЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОДИТ НА ГФО

III. ДРУГИ (по поставени въпроси) – поети ангажименти за разходи, възникнали задължения за разходи; други.

Дискусия

Лектор: Теодора Бакърджиева

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати


 

Дата на провеждане: 22.май.2017 г.


Такса за участие: 150 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА /Принцес/ Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара и Авторагара, виж карта.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 17.05.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В хотел РАМАДА- София,  цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 45 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

 

 

За повече информация: 0888 994 2550888 994 255 0877 994 2550877 994 255 и 0897 994 2550897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!