Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар ЗОП 2017 г.- Закона за обществените поръчки- семинар практика закон за обществени поръчки 2017, ЗОП 2016 нови промени, грешки и нарушения ЗОП 2017

 

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

ПРАКТИКА ПО ЗОП И ППЗОП.


04 април 2017 г.


гр. София, хотел МАРИНЕЛА 5*****

 

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки

 

ПРОГРАМА

 

04.04.2016 г. (вторник)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Събиране на оферти с обява и покана до определени лица по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

 • избор между обява и покана;
 • удължаване срока – основни грешки;
 • разяснения по условията на обществената поръчка;
 • окомплектоване и подаване на оферти – приложимост на ЕЕДОП – да или не;
 • правомощия на комисията;

Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по ЗОП:

 • публикуване;
 • срокове за подаване на оферти, изменения и разяснения;
 • мотиви за липсата на обособени позиции;
 • обръщане на реда за разглеждане на оферти;
 • документиране работата на комисията.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Критерии за подбор на участниците:

 • допустими критерии за подбор и начин на обявяване;
 • доказателства за съответствие с критериите за подбор в хода на процедура/възлагане и преди сключване на договор за обществена поръчка – основни грешки;
 • използване капацитета на трети лица.

Критерии за възлагане на обществени поръчки:

 • видове критерии за възлагане;
 • допустими и недопустими показатели за оценка по ЗОП и ППЗОП;
 • методика за оценка на офертите – слабости и грешки.

Гаранции за изпълнение:

 • допустими форми;
 • изисквания на възложителя към гаранцията за изпълнение и оповестяване;

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.300 Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки:

 • изисквания и особености при обединенията като участници в обществени поръчки;
 • участие на подизпълнители и трети лица – възможности за замяна;
 • окомплектоване на офертите;
 • съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП;
 • ЕЕДОП – попълване, подписване, представяне, промени в съдържанието на първоначално представения ЕЕДОП;
 • подаване на заявления за участие/оферти.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.00 Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП:

 • състав на комисията;
 • възможни подходи за работа на комисията – стандартен и обърнат ред за разглеждане на оферти;
 • публични заседания;
 • допускане на кандидати/участници;
 • разглеждане, оценка и класиране на офертите, изискване на разяснения, писмени обосновки по чл. 72 от ЗОП;
 • документиране работата на комисията – протоколи и доклад;

Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, срокове, несъществени изменения. Връщане на мостри.

 

Лектор: Мариана Кацарова

 

 


Такса за участие: 168 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел МАРИНЕЛА София 5*****, бул. "Джеймс Баучер" 100, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 31.03.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!