Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2017- Закона за обществените поръчки 2017- семинар практика по закона за обществени поръчки 2017, изпълнители, участници ЗОП 2017

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:


КАК ДА УЧАСТВАМЕ И СПЕЧЕЛИМ ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП?


15 март 2017 г.

гр. София, хотел РИЛА 4****, ул. Калоян 6

 

хотел Рила

 

Лектор: Цветелина Поповаа- експерт по обществени поръчки. Магистър по право, завършила Софийски университет „ св.Климент Охридски“, специалност „Право“, с квалификация в „ Публична администрация „ и „Правораздаване“. Има допълнителни квалификации в областите на обществените поръчки, административното  и конкурентното право. Професионалният и опит е свързан главно с правоприлагането на законодателството в сферата на обществените поръчки и концесиите. До август 2016 год., Г-жа Попова е заемала длъжността директор „Обществени поръчки и концесии“ В Комисия за защита на конкуренцията, с основна задача проследяване законосъобразността на решения, действия и бездействия на възложители при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. Разполага с богат опит в областта свързана с установяване на нарушения при провеждане на процедури по реда на ЗОП и ЗК, съгласно трайната практика на КЗК и ВАС. От 2008 год. до момента, г-жа Попова е представяла практиката на контролните органи на семинари, дискусионни форуми и работни срещи свързани със законодателството на обществените поръчки и концесиите. Автор е на множество публикации третиращи разнообразни проблеми при правилното прилагане на Закона за обществените поръчки.

 

ПРОГРАМА

 

15.март.2017 г. (сряда)


09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Определяне на интерес от участие в процедура съобразно критериите за подбор.

Законосъобразно определяне на критерии за подбор спрямо участниците.

Най- често допускани нарушения при определяне на критериите за подбор съгласно практиката на КЗК и ВАС.

Изисквания за финансово- икономическо състояние на участника и за професионална пригодност.

Оторизационни писма и други документи.

11.00-11.15 Кафе пауза

11.15-12.30 Попълване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Основания за отстраняване от процедурата. Задължителни основания за отстраняване. Незадължителни основания за отстраняване. Специфични национални основания за отстраняване Преодоляване на отстраняването- мерки за доказване на надеждност.

Изготвяне на оферта спрямо методиката за оценка.

Изисквания при качествени и количествени показатели.

Използване на подизпълнител. Доказване на възможностите на подизпълнителя.

Право на ползване на капацитета на трети лица.

Отграничение подизпълнител – трето лице.

Примери от практиката.

12.30-13.30 Обедна почивка

13.30-15.00 Най- често допускани пропуски на участниците, водещи до отстраняването им- неправилно попълнени технически предложения или непълни такива, аритметични грешки в ценовите предложения.

Окомплектоване на оферти. Начин на представяне на мострите.

Изисквания и срокове при представяне на обосновка- същност и съдържание на обосновката, задължения на комисията.

15.00- 15.15 Кафе пауза

15.15- 16.45 Начини за участие в различните видове процедури.

Права на участниците в различните етапи на процедурите.

Видове решения подлежащи на обжалване.

Уведомяване на участниците за решенията на възложителя.

Право да се обжалват разяснения.

Процедура на обжалване по ЗОП.

Събиране на оферти с обява.

Лектор: Цветелина Попова

16.45 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати


 

 

Дата на провеждане: 15 март 2017 г.


Такса за участие: 130 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел РИЛА 4****, ул. Калоян 9, до Метростанция Сердика / център/

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 13.03.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В хотел Рила****, цени за наши участници- заплаща се лично на хотела:

  • човек в двойна стая - 33 лв.
  • човек в единична стая- 50 лв.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!