Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2017- Закона за обществените поръчки 2017- семинар практика по закона за обществени поръчки 2017, нов ЗОП 2017

 

ПРАКТИКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ОРГАНИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ.

 

15 и 16 февруари 2017 г.

 

гр. София, хотел РАМАДА СОФИЯ 4****, зала Опал

Лектори: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки, Цветан Стоевски - Директор „Обществени поръчки и концесии“ към Столична община и Пламен Караджов- юрист, експерт по ЗОП

 

ПРОГРАМА

 

15.02.2017 г. (сряда)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Практика по прилагане на реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява/покана до определени лица по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:

 • предпоставки за прилагане – избор между обява и покана;
 • съдържание на обявата и приложения към нея;
 • срокове за подаване на оферти и удължаване срока;
 • разяснения по условията на обществената поръчка;
 • окомплектоване и подаване на оферти;
 • правомощия на комисията;
 • сключване на договор;
 • публикуване в профила на купувача.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Практика по прилагане на различните процедури по ЗОП:

 • разлики между видовете процедури по ЗОП с и без обявяване в ОВ на ЕС;
 • особености при възлагане на обществени поръчки за услуги по Приложение № 2 към ЗОП;
 • обособени позиции;
 • прилагане на основанията за отстраняване по чл. 54 и 55 от ЗОП

Лектор: Мариана Кацарова

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Практика по прилагане на различните процедури по ЗОП:

 • критерии за подбор на кандидатите/участниците;
 • критерии за възлагане на обществени поръчки, показатели, методика;
 • гаранции за изпълнение

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Практика по прилагане на различните процедури по ЗОП:

 • окомплектоване и подаване на офертите;
 • съдържание на заявленията за участие/офертите по чл. 39 от ППЗОП;
 • Единен европейски документ за обществени поръчки- ЕЕДОП.

Лектор: Мариана Кацарова

 

16.02.2017 г. (четвъртък)


 

09.00 – 10.30 ч. Запазени обществени поръчки – основания и ред за възлагане.

Работа на комисия за провеждане на процедурата – определяне състава на комисията, основни стъпки при различните подходи за разглеждане на офертите.

10.30 - 11.00 чКафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Документиране работата на комисията – протоколи и доклад.

Контрол на възложителя и приемане работата на комисията.

Действия преди сключване на договор за обществена поръчка – необходими документи, срокове.

Прекратяване на процедурите.

Лектор: Цветан Стоевски


12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

 

13.30 -15.00 ч. Правила за обжалване на актове, действия или бездействия на възложителите при възлагане на обществени поръчки, съобразно Закона за обществените поръчки (в сила от 16.04.2016 г.). Обжалване на решенията на КЗК пред ВАС. Примери от практиката на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС):

- Подлежащи на обжалване актове, действия и бездействия на възложителите. Срок и ред за подаване на жалба пред КЗК. Право на обжалване;

- Образуване на производство, отстраняване на нарушението от възложителя;

- Спиране на процедурата. Произнасяне по искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” и за допускане на предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител;

- Подлежащи на проучване обстоятелства. Доказателства и експертни становища. Призоваване;

- Прекратяване на производството пред КЗК и оспорване пред ВАС;

- Заседания и решения на КЗК. Налагани от Комисията санкции на възложителите. Разноски в производството пред КЗК;

- Обжалване на решенията на КЗК пред ВАС.

Лектор: Пламен Караджов


15.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 270 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП и ППЗОП, 2 обяда в ресторанта на хотела и 3 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА Хотел****, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара и Автогара, виж карта.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 10.02.2017 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 45 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255, 0898 994 255 и 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!