Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар ЗОП 2016 г.- Закона за обществените поръчки- семинар нови правила по закона за обществени поръчки 2016, ЗОП 2016 нови промени, нов ЗОП 2016

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 ГОДИНА И

ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

20 май 2016 г.

гр. София, хотел Кемпински МАРИНЕЛА 5*****

Местата в залата са изчерпани!!! Следваща дата- 20 и 21 юни 2016 г.!!!

Лектор: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки

 

ПРОГРАМА

 

20.05.2016 г. (петък)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Промени в правния статут на възложителите на обществени поръчки. Видове режими за възлагане, съобразно прогнозната стойност на обществените поръчки. Основни забрани и правила – разделяне на обществените поръчки.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Видове процедури за възлагане на обществени поръчки с обявяване в ЕС - особености. Документи, подлежащи на публикуване в „Официален вестник” на ЕС, Регистъра на обществените поръчки и профила на купувача.

Пазарни консултации. Запазени обществени поръчки. Обособени позиции.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.300 Лично състояние на кандидатите/участниците – пречки за участие в процедурите, начин на деклариране и доказване, мерки за надеждност. Критерии за подбор. Използване капацитета на трети лица за доказване на съответствие с критериите за подбор. Критерии за възлагане. Гаранции за изпълнение.

Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Подизпълнители. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.00 Комисия за провеждане на процедурата – състав, ход  на работата и, контрол на възложителя върху работата на комисията. Договор за обществена поръчка. Прилагане на основанията за изменение на договорите.

Ред за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС. Публично състезание и пряко договаряне – срокове, особености. Събиране на оферти с обява и покана до определено лице.

Предварителен контрол от АОП – видове, обхват и последици. Последващ контрол и административнонаказателна отговорност.

В хода на лекцията ще бъде представен и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки- ППЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

 

Лектор: Мариана Кацарова

 

 


Такса за участие: 160 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, техническо оборудване, учебни материали, НОВАТА нормативна уредба на ЗОП в сила от април 2016 г, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел МАРИНЕЛА София 5*****, бул. "Джеймс Баучер" 100, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 17.05.2016 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!