Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ГФО 2015 г.- Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2015. Нови моменти за 2016."

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2015 г.

НОВИТЕ МОМЕНТИ ЗА 2016 г.

15 януари 2016 г.

гр. София, хотел РАМАДА СОФИЯ 4**** (бивш хотел Принцес)

Лектори: Мария Цветанова- консултант бюджетно счетоводство, до 2014 г. началник отдел "Методология" в Сметна палата, експерт Финанси и счетоводство на бюджетни предприятия,  Мина Янкова- експерт ЗДДС, Национална агенция по приходите НАП

Програма


15.01.2016 г. (петък)


Регистрация на участниците

09.00 – 10.30 ч. Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.

 • ДДС № 20 от 2004 г;
 • ДДС № 14 от 2013 г.;
 • ФО-2 от 27.01.2015 г. и ДДС № 01 от 26.01.2015 г.;
 • ДДС № 08 от 16.09.2014 г.;
 • ДДС № 05 от 14.04.2015 г.;
 • ЕБК за 2015 г.
 • Други нормативни актове.

Акценти: от СБО сметки по позиции (приходно-разходни и финансиращи); сметки по подсектори; ДМА от група 22; отчитане на  европейското финансиране; задбалансово отчитане по подгрупа 994; поети ангажименти за разходи;  нови възникнали задължения за разходи; възстановяване на ДДС по проекти и др.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч.  1. Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

1.1.   Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.

1.2.    Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.

1.3.   Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.

1.4.   Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година.

Акценти: ДМА; НМДА; МЗ; пасиви; приходи; разходи; провизиране на вземания и задължения; приписани приходи и разходи; приблизителни оценки на разходите; начисляване на разходи и приходи по корективни сметки за месец декември; провизиране на вземания; разходи за провизии на персонал; взаимовръзки между сметки и параграфи и др.

2. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.

Акценти: етапи на провеждане (подготовка, провеждане, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране,  бракуване. кражби;  унищожаване.

3. Годишно приключване на счетоводните сметки.

Акценти: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

Лектор: Мария Цветанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 -15.00 ч. Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС от Общините. Данъчно третиране на доставки по договори, сключени по Закона за водите и Закона за концесиите по смисъла на ЗДДС. Промени в ЗДДС в сила от 2015 г.:

Причини за изготвяне на допълнителни разпоредби в ЗДДС;

Практика на Съдът на Европейския съюз (СЕС) по отношение правото на данъчен кредит;

Право на приспадане на данъчен кредит за общините за получените стоки и/или услуги във връзка с изпълнение на ОПОС;

Общи условия за упражняване на право на данъчен кредит, съгласно промените в ЗДДС;

Преклузивен срок по чл. 72 от ЗДДС;

Процедура за упражняване право на данъчен кредит за водни проекти на общините;

Срокове за подаване на декларацията – опис;

Срокове за възстановяване на ДДС;

Облагане с ДДС;

Други правила.

Актуална практика на Националната агенция на приходите, на Върховния административен съд и на Съда на Европейските съюз в областта на ДДС през 2015г.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Промени в ЗДДС в сила от 2016 г.:

Безвъзмездно използване на стока или услуга за  лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица.

Възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка

Доставка, свързана със здравеопазване

Право на приспадане на частичен данъчен кредит

Промени свързани с доставките и продажбите на течни горива

Промени в административнонаказателните санкции за данъчно задължените лица

Свободна дискусия и въпроси на участниците.

Лектор: Мина Янкова

 

 

Такса за участие: 130 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд на 15.01.2016 г. в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 11.01.2016 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!