Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2015 г. (Счетоводство 2015- промени в Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС, Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО и Закон за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ през 2015 г.)

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА

ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС),

И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

20 - 21 октомври 2015 г.

Нова дата  24 и 25 ноември 2015 г.!!!

София, хотел РАМАДА /бивш Принцес/  4****

Лектори: Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите, Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС и Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

ПРОГРАМА

20.октомври.2015 г. (вторник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Нови моменти в ЗКПО през 2015 г.:

-  освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

-  преотстъпване на корпоративен данък

-  други

Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Подготовка за годишно данъчно приключване на 2015 г.:

Данъчни постоянни разлики:

Разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи.

Данъчни временни разлики:

Преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики;

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:

Сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Данъчен амортизационен план (ДАП):

Завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

Данъчно третиране на дивиденти.

 

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Данъчно третиране при преобразуване на дружества:

Вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

Данъци върху разходите:

-  социални разходи

-  представителни разходи

-  разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Лектор: Димитър Войнов

 

 

21.октомври.2015 г. (сряда)


9.00 – 10.30 ч. Особености, свързани с ДДС облагането на лизинговите договори. Корекции на ползван данъчен кредит при тотална щета или погиване на лизинговата вещ. Данъчно третиране при преотстъпване на права по лизингов договор. Практика на НАП.

Право на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили – условия, рискове, необходими документи удостоверяващи правото на приспадане наданъчен кредит. Административна и съдебна практика.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч. Формиране на данъчната основа при доставка на земя, сгради и превозни средства. Следва ли и кога ще се увеличава данъчната основа с дъжимите по повод рехвърлянето данъци и такси. Административна и съдебна практика.

Специфика при бартерните сделки – данъчно събитие, изискуемост на данъка, данъчна основа. Административна и съдебна практика.

Дискусия по актуални въпроси и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС.

Лектор: Калина Златанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Подготовка за годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2015 г.

 1. Актуални въпроси, свързани с данъчните облекчения по ЗДДФЛ. Изисквания и ред за ползване на новите данъчни облекчения за деца. Необходими документи и процедура за прилагането им.
 2. Новите моменти при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения от работодателите. Предоставяне на информация в НАП от работодателите. Най-често поставяните въпроси и най-често допусканите грешки от работодателите. Разглеждане на казуси от практиката, свързани с облагането на съдружници, член-кооператори и акционери, полагащи личен труд в дружествата и кооперациите, в които са съдружници, член-кооператори или акционери.
 3. Новите моменти при авансовото и годишното облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем. Особености при подаването на декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2015 г.
 4. Какви промени се очаква да бъдат направени в образците, които се утвърждават по реда на ЗДДФЛ (служебни бележки, декларации, справки и др.)?;
 5. Задължения за предоставяне на информация в НАП за 2015 г. от платците на доходи. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на Европейския съюз.
 6. Други актуални казуси, свързани с годишното облагане на доходите.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Представяне на други актуални казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ: облагаеми и необлагаеми доходи; доходи на местни и чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък и свързаните с това задължения на предприятията – платци на такива доходи. Дискусия по въпроси, предварително зададени от участниците или поставени по време на семинара.

Лектор: Лорета ЦветковаМясто на провеждане: гр. София, София РАМАДА /Принцес/ Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Такса за участие: 260 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване,  учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 16.10.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

За повече информация: 0889 416 0480889 416 048 , 0888 994 2550888 994 255 , 0877 994 2550877 994 255 и 0897 994 2550897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!