Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари нов Закон за обществените поръчки- ЗОП 2015 г.- Закона за обществените поръчки- семинар нови правила по закона за обществени поръчки 2015, ЗОП 2015 нови промени

 

ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОДХОДИТЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ В ПРОЕКТА НА НОВИЯ ЗАКОН. НОВ ПОДХОД ПРИ НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ В НОВИЯ ЗОП. ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС.


06 - 07 октомври 2015 г.

гр. София, хотел РАМАДА СОФИЯ 4****

(бивш хотел Принцес), зала Рубин

Лектори: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки Сметна палата, Антоанета Първанова- експерт Обществени поръчки и Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки КЗК

Програма


06.10.2015 г. (вторник)


 

9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Проблеми в статута на някои видове възложители. Грешки при упълномощаването на длъжностни лица. Приложно поле на новия закон – групи възложители, обекти и стойностни прагове. Делегиране на правомощия. Централизирано възлагане.

Грешки и проблеми при използването на обособени позиции. Нови законодателни решения. Прилагане на чл. 16г от ЗОП – практика и предложения за промени. Запазени обществени поръчки, съгласно проекта на нов ЗОП.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Нови видове процедури по проекта на ЗОП – срокове и етапи. Правила за възлагане на обществени поръчки под праговете на ЕС – видове режими и основни положения. Разновидности на решенията и обявленията при възлагане на обществени поръчки.

Основни грешки при водене на профила на купувача. Условия за публичност и прозрачност, съгласно проекта на нов ЗОП – Регистър на обществените поръчки, профил на купувача, електронен обмен.

Лектор: Мариана Кацарова (СП)


13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Грешки при прилагане на основанията за отстраняване по чл. 47 от ЗОП, на критериите за подбор на кандидатите/участниците и при използването на подизпълнители.

Пречки за участие в процедурите и критерии за подбор, съгласно проекта на нов ЗОП. Единен европейски документ за обществени поръчки. Статут и изисквания към подизпълнителите. Нови правила за гаранциите.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Критерии за възлагане на обществени поръчки – икономически най-изгодна оферта – грешки в практиката и нови правила, съгласно проекта на ЗОП. Договор за обществена поръчка. Нови основания за изменение на договорите

Външен и вътрешен контрол в областта на обществените поръчки, съгласно проекта на нов ЗОП. Механизъм за съгласуване на контролните практики. Административнонаказателна отговорност.

Лектор: Мариана Кацарова (СП)

 

 

07.10.2015 г. (сряда)

 

 

09.00 – 10.30 ч. Допускани пропуски и нарушения по действащата нормативна уредба по обществени поръчки:

- при обявяване на процедурата;

- при провеждане на процедурата;

- при сключване и изпълнение на договора;

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 -12.30 ч. Нов подход при налагане на административнонаказателна отговорност в новия ЗОП.

Видове нарушения, административна отговорност.

Органи на контрол.

Лектор: Антоанета Първанова


12.30 – 13.30 ч. Обяд в р-та на хотела

13.30 – 15.00 ч. Анализ и съпоставка на настоящата нормативна уредба с изискванията на предстоящия ЗОП по отношение съдържанието на решение за откриване на процедура. Възможност за предварителни действия на възложителя, предхождащи откриването на процедурата.

Съществените различия в двете правни уредби по отношение на опредеряне квалификазционни изисквания от страна на възложителя. Избор на финансово -икономически и технически изисквания по отношение на участниците.

Определяне на технически спецификации.

Потенциалните нарушения съобразно измененията в нормативната база.

15.00 - 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 – 17.00 ч. Развитие на практиката на КЗК и ВАС по отношение на състава на помощния орган на възложителя- доказателства за компетентност.

Издаване на законосъобразно решение за класиране - правилно приложение на методиката за оценка на офертите.

Актуалните проблеми  при изискване и анализ на писмени обосновки, включително в светилната на новият ЗОП.

Новите предпоставки за законосъобразност на решенията на възложителя. Прекратяване на процедура.

Лектор: Цветелина Попова (КЗК)

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 

 


Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА /Принцес/ Хотел****, зала Рубин, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 02.10.2015 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!