Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар Разработване, изпълнение и одит на проекти, финансирани от Европейския съюз. Нови моменти през програмен период 2014- 2020 год.

РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 г. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ И ОДИТ НА ПРОЕКТИТЕ.


гр. София, Central Park Hotel Sofia  4****

02 октомври 2015 г.

 

Лектори: Нина Вучкова- ръководител на Офис за Технологичен Трансфер „Иновативен капитал”, експерт по разработване и управление на проекти, финансирани по програми на ЕС. Магистър по икономика с повече от 15 години опит в управлението на средства от ЕС, придобит като ръководител и координатор на проекти, експерт – оценител на проекти, консултант по разработване и консултиране изпълнението на проекти по оперативните програми в България за периода 2007-2013 г. и други международни програми.

и Веселин Спасов- CGAP, CCSA, CRMA - одитор в ИА "Одит на средствата от ЕС". Притежава повече от 11 години опит в одитa и управлението на средства от ЕС, придобит в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, в „Глобал Адвайзърс” АД, както и в Одитния орган (Изпълнителна Агенция „ОСЕС“). Притежава международен сертификат Certified Government Auditing Professional (CGAP), международен сертификат Certification in Control Self-Assessment (CCSA) и международен сертификат Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. Завършил право в СУ „Климент Охридски”. Участвал е в изпълнението на одити и оценки на Програма „ИСПА“, всички Оперативни програми в България за период 2007 – 2013, като преимуществено осъществява контрол по качеството на одитната дейност и разработване и усъвършенстване на одитната методология

 

ПРОГРАМА


02.октомври.2015 г. (петък)

 

Регистрация на участниците

09.00-10.30 Лекция

 • Възможности за финансиране на малкия и средния бизнес през новия програмен период (кратко представяне на оперативните програми по които могат да кандидатстват за финансиране МСП);
 • Идентифициране на потребности и възможности за финансиране на МСП през 2015 г. – анализ на Индикативните годишни работни програми; Актуална информация за отворени програми за кандидатстване и своевременна подготовка за кандидатстване по процедури, които предстои да бъдат отворени.  Източници на информация;
 • Разглеждане на примерни насоки за кандидатстване – основни моменти. Условия за допустимост, критерии и приоритети при оценка на проекти;
 • Практически съвети при избор на подходяща програма за финансиране;

10.30- 11.00 Кафе- пауза

11.00- 12.30 Лекция- Информация за процедури, отворени за кандидатстване:

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020

Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Програма "Хоризонт 2020" – Инструмент за МСП

Други актуални към датата на обучение процедури.

За всяка от процедури ще се представи информация за:

Цел на процедурата.

Кои са критериите за допустимост на кандидатите и конкретни изисквания към проектите.

Допустимите дейности и разходи, минимално и максимално финансиране.

Продължителност и последователност на дейностите по проекта.

Очаквани резултати от проектите. Индикатори за резултат и индикатори за изпълнение.

Критерии за оценка на проектите.

Изисквания за устойчивост на резултатите от проекта.

Необходимите документи за кандидатстване.

Лектор: Нина Вучкова

12.30- 13.30 Обедна почивка

13.30– 15.00 Одит на проекти, съфинансирани от ЕС, през новия програмен период.

 • Органи, извършващи контрол/одит на средствата от ЕС – правомощия и последици
 • Законодателна основа на ЕС (“Acquis communautaire”).
 • Новите Директиви и Насоки от ЕК.
 • Промени в националното ни законодателство – ЗУСЕСИФ, нов ЗОП?
 • Подходът на Одитния орган при одита на проекти, съфинансирани от ЕС – мисия, видове одити, нови моменти.
 • Независим одит на процедурата по определяне на органите.

15.00– 15.30 Кафе- пауза

15.30- 16.30 Често допускани грешки от бенефициентите – уроците от програмен период 2007 – 2013 г.

 • Области на проверки, съобразно изискванията за допустимостта на разходите
 • Грешки при възлагането на обществените поръчки – видове, финансов ефект, възможности за защита на права.
 • Промените в ЗОП и в Методологията за определяне на финансови корекции – нови видове нередности, финансов ефект.

Лектор: Веселин Спасов

 


Цел на обучението:

Целта на обучението е да предложи специализирани знания и практически умения за разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС в контекста на новите регламенти и правила през програмен период 2014- 2020 г. Ще бъдат разгледани новите моменти при използването на средствата от ЕС във връзка с новия програмен период 2014- 2020 г., съгласно приетите регламенти и националното законодателство.

Обучението има практическа насоченост и е насочено към тези, които активно се занимават с разработването и управлението на проекти, финансирани с евросредства – разработват, управляват, контролират, одитират проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.

 

Дата на провеждане: 02.октомври.2015 г.

Времетраене: 1 ден- 9,00 ч. начало- 16.30 ч.

Място на провеждане: гр. София, хотел Центръл Парк София****, бул. "Витоша" 106 , до НДК, виж карта


Такса за участие: 150 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.


В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 01.10.2015 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!