Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2014 г. (практика по Закона за обществените поръчки)- семинар практика по закона за обществени поръчки 2014, ЗОП 2014 промени

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2014 г. ПРАКТИКАТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК) И АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (АОП). ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ИМ ЕФЕКТ.


София, хотел Принцес  4****-   03 и 04 декември 2014 г.

Лектори: Мариана Кацарова- експерт Обществени поръчки Сметна палата, Петя Николова- експерт Обществени поръчки АОП, Веселин Спасов- експерт Обществени поръчки ИА "Одит на средствата от ЕС", Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки КЗК, Антоанета Първанова- експерт Обществени поръчки

Програма


03.12.2014 г. (сряда)


9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Вътрешни правила за профила на купувача – изисквания. Профил на купувача – групи документи и информация, подлежащи на публикуване, срокове, отговорност.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Прилагане в практиката на новите изисквания за възлагане на обществени поръчки с публична покана – особености.

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП :

 • участие на външни експерти при разработване на техническа спецификация и методика за оценка на офертите – изисквания;
 • съобщение до средствата за масово осведомяване;
 • разяснения по документацията за участие;
 • промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП – нов начин на деклариране;
 • нови моменти при гаранциите за участие и изпълнение;
 • критерии за подбор – условия и документи за доказване на съответствие;
 • критерии за оценка на офертите – показатели и методика за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта”.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Подаване на оферти – нови изисквания към съдържанието на офертата. Подизпълнители.

Комисия за провеждане на процедурите по ЗОП – участие на външни експерти – предпоставки. Промени в разглеждането на документите от Плик № 1.

Договор за обществена поръчка. Изменения на договора за обществена поръчка.

Забележка: В случай, че до провеждане на семинара бъдат оповестени и/или приети промените в ППЗОП, същите ще бъдат представени.

Лектор: Мариана Кацарова (СП)

 

04.12.2014 г. (четвъртък)

 

9.00 – 10.30 ч. Предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки. Особености на процедурите на договаряне без обявление.

Примери от практиката. Решаване на казуси. Дискусия.

Лектор: Петя Николова (АОП)

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Грешки при обществените поръчки и определяне на финансовия им ефект.

В рамките на темата ще бъдат представени основните типове грешки, допускани от възложителите на обществени поръчки и по специално от възложителите, явяващи се бенефициенти по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Ще бъде представен подхода на Одитния орган по Оперативните програми при проверките на обществените поръчки, установяването на грешките и определянето на финансовия им ефект.

Лектор: Веселин Спасов (ОСЕС)

12.30 – 13.30 ч. Обяд в р-та на хотела

13.30 – 15.00 ч. Актуална практика на КЗК и ВАС по отношение на критериите за подбор на участниците, правила за провеждане на процедурите и компетентност на комисията на възложителя. Практически проблеми при провеждане на процедурата.

Промените в компетентността на КЗК- допустимост на жалбата, призоваване.

Тарифа за таксите пред КЗК и ВАС, санкции.

Дискусия и коментари с казуси от практиката на КЗК.

Лектор: Цветелина Попова (КЗК)

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Административнонаказателни разпоредби - видове нарушения.

В рамките на темата ще бъдат коментирани административните състави на нарушение, привличане към административна отговорност при установено нарушение с разглеждане на примери от практиката, въз основа на разписаните вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, по чл.8 „б” от ЗОП. Ще бъде отделено внимание на:

·         законоустановени срокове при: обявяване на процедури; уведомяване на участници/ кандидати; вземане на решения по процедурите; сключване на договор, изпращане на информация до АОП.

·         нарушения при сключването и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка – ще бъдат посочени примери за изменени първоначално обявени условия, както и изменения на договора по време на неговото изпълнение;

·         измененията в законадателството по обществени поръчки – практическо приложение.

Лектор: Антоанета Първанова

 

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 

 


Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Опал, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 02.12.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!