Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2014 г. (практика по Закона за обществените поръчки)- семинар практика по закона за обществени поръчки 2014, ЗОП 2014 промени

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРОМЕНИТЕ ОТ 2014 г. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ), КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК), ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД (ВАС) И АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (АОП)

Местата  в залата са изчерпани!!!

Следваща дата на семинара 03- 04 декември 2014 г.!!!


София, хотел Принцес  4****-   28 и 29 октомври 2014 г.

Лектори: Мариана Кацарова- експерт Обществени поръчки Сметна палата, Антоанета Първанова- експерт Обществени поръчки Агенция за държавна финансова инспекция Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки КЗК и  Ивайло Стоянов- експерт Обществени поръчки

Програма


28.10.2014 г. (вторник)


9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Профил на купувача – основни изисквания за структурата и съдържанието. Срокове за публикуване – особености при различните видове документи и информация. Вътрешни правила по чл. 22 г. от ЗОП.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Възлагане на обществени поръчки с публична покан – прилагане на новите изисквания на закона. Ред за получаване, разглеждане и оценка на офертите при публична покана, съгласно вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП.

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Избор на външни експерти за подготовка на техническа спецификация и методика за оценка на офертите при провеждане на процедури по ЗОП – изисквания и ограничения.

Основни въпроси при подготовката на процедури по ЗОП – съдържание на обявлението /определяне на прогнозната стойност, обособени позиции, гаранции, обстоятелства по чл. 47 от ЗОП, критерии за подбор и доказателства за съответствие, критерии за оценка на офертите и др./.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Подаване на оферти в процедурите по ЗОП – съдържние на офертата, подаване, подизпълнители, ползване ресурсите на трети лица.

Работа на комисията за провеждане на процедурите по ЗОП – състав и правомощия при разглеждане на документите от Плик № 1.

Сключване на договор за обществена поръчка – необходими документи. Договори за подизпълнение. Основания за изменение на договорите за обществени поръчки.

Забележка: В случай, че до провеждане на семинара бъдат оповестени и/или приети промените в ППЗОП, същите ще бъдат представени.

Лектор: Мариана Кацарова

 

29.10.2014 г. (сряда)

 

9.00 – 10.30 ч. Последващ контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Административнонаказателни състави за неспазен законустановен срок.

В рамките на темата ще бъдат разгледани законоустановените срокове, неспазването на които води до ангажиране на административно наказателна отговорност: при провеждане на процедура/ при публична покана и при публикуване на документи в „Профила на купувача”.

Дискусия и коментари.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Последващ контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Административнонаказателни състави за неспазено съдържание, за непроведена процедура или публична покана.

В рамките на темата ще бъде отделено внимание на минимално изискуемото съдъражание на документи,  неспазването на което води до ангажиране на административно наказателна отговорност. Често допускани грешки при изчисляване стойността на обществената поръчка и определяне реда за нейното възлагане.

Дискусия и коментари.

Лектор: Антоанета Първанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в р-та на хотела

13.30 – 15.00 ч. Промените в компетентността на КЗК- допустимост на жалбата, призоваване.

Тарифа за таксите пред КЗК и ВАС, санкции.

Актуална практика на КЗК и ВАС по отношение на критериите за подбор на участниците, правила за провеждане на процедурите и компетентност на комисията на възложителя.

Дискусия и коментари с казуси от практиката на КЗК.

Лектор: Цветелина Попова

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Казуси и примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки.

Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства- нови моменти и примери.

Практика по отделните правни основания на чл. 90 от ЗОП за провеждане на процедури на договаряне без обявление.

Лектор: Ивайло Стоянов

 

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Опал, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 22.10.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!