Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ


Модул 1: Психология и същност на тренинга

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Видове учене. Системи за възприемане на информация. Мултиплициране на обучението. Превръщане на обучаемите в група/екип. Основни въпроси: Сугестопедия / Суперлърнинг; Игрова педагогика. Методи за обучение – микро и макрометоди. Потребности на обучаващия – Стрес; Лично въздействие; Език на тялото; Обратна връзка.

Мотивация. Комуникация. Дигитални компоненти на комуникацията. Аналогови компоненти на комуникацията. Симетрична комуникация.

13.15-14.00 Обедна почивка  

14.00-15.30 Работа с групи с различен състав като изходно ниво на знания, професионален и житейски опит, възраст, цели, нагласи, способности и други.

Основни принципи на съвременното обучение: визуализиране, близост до реалността, практика, тенденции.

 

Модул 2: Планиране, контрол и оценка на процеса на обучение

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 План на целите. Формулиране на цели. Контрол на успеха. План на времето. Фази в обучението. Продължителност на обучението. План на пътя. Дидактически принципи И триъгълник. Методология и средства.Организационно планиране. Изработване на план за обучението на учебна единица – курс, час и т.н.

13.15-14.00 Обедна почивка  

14.00-15.30 Самоконтрол от страна на участниците, формуляри, протоколи за измерване. Оценяване от страна на преподавателите: текущ контрол, краен контрол: тестове, изпитни задачи и др. Обобщена оценка на целия процес на учене: планиране, провеждане, оценяване, подобряване на обучението и организацията на неговото провеждане.

Програмата се състои от теоретични и практически модули (40% теория и 60% практика), дискусии, ролеви игри и упражнения .

Темата е предназначена за: Мениджъри и служители на фирми, супервайзери, специалисти HR, както и за обучители на свободна практика, които трябва да организират и водят специфични фирмени обучения!

Дата на провеждане: 27- 28.02.2012 г.

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 17.00 ч. край и раздаване на сертификати

(включени две кафе- паузи, минерална вода, лек обяд)

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92А, зала партер

Такса за участие: 240 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, лек обяд, сертификат за обучението.

Лектор: Мирослава Даковска - икономика, УНСС- София. Тренер по Професионално обучение на възрастни, Управленско/Мениджърско развитие, Изграждане на екипи, Управление на времето, Умение за водене на преговори, Разрешаване на проблеми и взимане на решения и др.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.