Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Програма

 Първи ден:

Целта на този курс е да развие компетенциите ви в следните области:

Контакти:

 • информиране (известяване, докладване, разговаряне, обучение)
 • въздействие (уговаряне, убеждаване)
 • получаване на информация
 • точност и краткост на писмените текстове- кореспонденция, доклади и други
 • увереност и ефективност на разговорите- брифинги, изложения, преговори, интервюта, съвещания и обучения

 

Модул 1

1. Общ преглед на комуникациите- С кого общуваме? Колко често общуваме?

1.1.  Що е комуникация?

1.2. Защо общуваме?- Информиране. Инструктаж. Мотивация/окуражаване/убеждаване. Търсене на информация.

1.3. Как общуваме?- Комуникативни ситуации. Управленски роли в комуникативните ситуации. Устна реч. Несловесно (невербално) общуване (*неезиково).

1.4. Какви са бариерите при общуване?

- Несигурност на съобщението, погрешно изложение, ограничен капацитет на обекта, неизложени предположения, несъвместими гледни точки, измама, интерференция, липса на канали

- Откриване на бариерите при общуване

- Преодоляване на бариерите при общуване

2. Получаване на информация

2.1. Ефективно четене

- Четене с определена цел

- Стил на четене, съответстващ на материала

 - Бележки при бързо четене: работа с текстове

2.2. Активно слушане

2.3. Действията говорят по-силно от думите: несловесно общуване    

   - Функциите на несловесното общуване

   - Несловесно общуване: тактилно и визуално

   - Безсловесни аспекти на речта: несловесно общуване

2.4. Водене на бележки

   - Карти на  паметта. Използване на диаграми-паяк (spider-gram): оценяване на силните и слабите страни на текст

Втори ден:

Модул 2

 3. Предоставяне на информация- Ефективно писане. Писане на управленски документ. Езикът на цифрите- създаване и сравнение на цифрови данни

- Разговори и изложения. Срещи, електронни комуникации и съобщаване на идеи

4. Участие в съвещания - Какво прави срещите неефективни! - Какво прави участието ни в срещи неефективни!

- Провеждане на успешни съвещания

- Електронни комуникации

 - Общуване посредством хартия и екран

- Управление на електронните средства за общуване

5. Съобщаване на идеи

 - Мозъчна атака (brain storming)

Темата е предназначена за нови и бъдещи ръководители и мениджъри, настоящи ръководители и мениджъри, лидери на екипи, собственици на фирми, управители на фирми и сдружения, консултанти по въпросите на комуникациите, както и за всички, които искат да усъвършенстват своите знания и умения!

Програмата се състои от теоретични и практически модули, дискусии, ролеви игри и упражнения .

Лектор: Доц. д-р Сашо Рангелов – богат професионален опит като консултант и тренер в областта на убеждаващата комуникация; Бизнес комуникации, Ефективен мениджмънт, Управление на връзките с клиенти и потребители, Убеждаваща комуникация и др. на български и на английски език. Доцент по приложно езикознание (комуникации), Доктор по езикознание, Сертификати от The Open University – London и Нов български университет. Университетски преподавател с 20-годишен стаж. Практикуващ мениджър с дългогодишна практика. Университетски преподавател с 20-годишен стаж. Ръководител на програми за дистанционно обучение в бизнеса и комуникациите. Автор на книги и статии в областта на приложното езикознание и комуникациите. Водещ на обучения по: Мениджърски обучения, Обслужване на клиенти, Преодоляване на възражения, Установяване на потребности, Продуктови обучения, Успешни продажбени умения, Финансов анализ на търговско дружество, Професионални обучения, презентации и др.

Дата на провеждане: юни.2011 г.

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 17.00 ч. край и раздаване на сертификати

(включени са по две кафе- паузи на ден, минерална вода)

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92 А, зала Понония

Такса за участие: 240 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.