Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

МАРКЕТИНГ- ВРЪЗКA С ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ 

Програма

 Първи ден:

Целта на този курс е да развие компетенциите ви в следните области:

 • да поддържате и подобрявате услуги и продукти; по-ефективно да предлагате, следите и контролирате използването на ресурсите;
 • да планирате и осъществявате дейности за подобряване работата на групи и отделни хора; да създавате, поддържате и задълбочавате ефективни работни връзки, най-вече с колеги и външни организации;
 • да търсите, анализирате и организирате информация, свързана с дейността и за подпомагане изработването и вземането на решения; да обменяте информация за решаването на проблеми и изработването на решения.

Модул 1

1. С какво се занимавате: потребител и доставчик; проучване и маркетинг; планиране и прогнозиране

2. Гледната точка на потребителя: опознайте вашите потребители;  методи на проучване

3. Какво продавате: четирите елемента на маркетинговия микс – 4Ps; Вашият продукт; каква е вашата цена?

4. Комуникация с вашите потребители; защо се налага да комуникирате; комуникационни средства; съставяне на комуникационен план

 

Втори ден:

Модул 2

1. Ефективно управление на доставките: доставки „срещу течението” и „по течението”; процеси на доставка; подходът „Just in Time” (точно навреме); договаряне; верига, прогнозиране и осигуряване на доставките

2. Реагиране на външни фактори: анализиране на Вашата външна обкръжаваща среда; прогнозиране на  Вашата външна обкръжаваща среда

3. Изпълняване на обещанията: цел и стратегия; отговорности на организацията и на мениджъра; лична отговорност

4. Планиране на добри взаимоотношения

В края на този курс Вие ще умеете да разбирате потребителя по-добре, ще бъдете по-подготвен да управлявате и поддържате процесите, които осигуряват това и по-точно

 • ще бъдете в по-добра позиция за подобряване както на Вашата лична ефективност, така и на ефективността на Вашия отдел и/или организация чрез по-добро планиране;
 • ще можете по-добре, започвайки от идеята да планирате, осъществявате и подобрявате предлагането на Вашите продукти и услуги;
 • ще бъдете по-подготвен да следите системата за стимулиране (промоция) на продажбите на Вашите продукти и услуги;
 • ще имате задълбочен поглед върху това как външните фактори влияят на Вашата организация, отдел и дейност;
 • ще имате по-добър, по-ефективен начин за реагиране на външните фактори.

Темата е предназначена за нови и бъдещи ръководители и мениджъри, настоящи ръководители и мениджъри, лидери на екипи, собственици на фирми, управители на фирми и сдружения, консултанти по въпросите на комуникациите, както и за всички, които искат да усъвършенстват своите знания и умения!

Програмата се състои от теоретични и практически модули, дискусии, ролеви игри и упражнения .

Лектор: Доц. д-р Сашо Рангелов – богат професионален опит като консултант и тренер в областта на убеждаващата комуникация; Бизнес комуникации, Ефективен мениджмънт, Управление на връзките с клиенти и потребители, Убеждаваща комуникация и др. на български и на английски език. Доцент по приложно езикознание (комуникации), Доктор по езикознание, Сертификати от The Open University – London и Нов български университет. Университетски преподавател с 20-годишен стаж. Практикуващ мениджър с дългогодишна практика. Университетски преподавател с 20-годишен стаж. Ръководител на програми за дистанционно обучение в бизнеса и комуникациите. Автор на книги и статии в областта на приложното езикознание и комуникациите. Водещ на обучения по: Мениджърски обучения, Обслужване на клиенти, Преодоляване на възражения, Установяване на потребности, Продуктови обучения, Успешни продажбени умения, Финансов анализ на търговско дружество, Професионални обучения, презентации и др.

Дата на провеждане: юни.2011 г.

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 17.00 ч. край и раздаване на сертификати

(включени са по две кафе- паузи на ден, минерална вода)

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92А, зала Понония

Такса за участие: 240 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.