Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

 

Защо възникват просрочените вземания?

 • Причини и роля на просрочията в бизнес процесите на фирмата. Просрочените вземания като резултат от неефективна комуникация с клиентите.
 • Типове клиенти и специфика на установяването на конструктивни отношения с тях
 • Контролиращи действия, гарантиращи ефективни финансови взаимодействия с клиентите
 • Кой и как във фирмата трябва да работи с длъжниците

Профилактика на просрочените вземания

 • Отношенията към парите на вашите служители като решаващ фактор за отношението на клиентите към вашите пари
 • Как да станем фирмата на която плащат първо – организация на работата и поддържане на позитивни отношения с „ключовите” служители в клиентските фирми
 • Фирмена система за предотвратяване на неплащанията

 

Специфични мерки за недопускането на превръщането на просрочените вземания в несъбираеми

 • Специфика на работата с рискови клиенти
 • Алгоритъм на работата с клиента в началото на просрочието – основен елемент в профилактиката на несъбираемите вземания. Възможни грешки на този етап
 • Причини за неплащането. Четири типа клиенти, които не плащат.


Стратегии за работа с тях


Работа с дълга и длъжника

 • Основни причини за възникване на задълженията
 • Реални и мними сложности на длъжника
 • Кога и как трябва да напомним за неплащането

Особености на преговорите с длъжника

 • Четири типа длъжници и специфика на преговорите с тях
 • Планиране на преговорите с длъжниците. Подготовка на аргументи и контрааргументи
 • Организация на разговора с длъжника: избор на време и място.  Възможни грешки

Ключови умения за делово общуване при работа с просрочени вземания

 • Преговори с длъжника: психологически бариери. Изкуството да кажеш „Не”
 • Молим или изискваме? – удържане на позицията
 • Аргументация: условия, правила, техники

Комуникативни умения

 • Как уверено да говорим за неприятни неща
 • Как да поставим приоритетите в разговора
 • Манипулации. Методи за защита
 • Развитие на отношенията с клиента след получаването на дълга

Програмата се състои от теоретични и практически модули, дискусии, ролеви игри и упражнения .

Лектор: М. Донева- тренер и бизнес консултант по маркетинг и продажби. Обучени над 10000 човека в различни тренингови програми по теми: Основи на маркетинга, Комуникация с клиенти, Управление на търговски екипи, Ефективни продажби, Маркетингови комуникации, Анализ на веригата на потребителската стойност, Клиентът и решението за покупка, Комуникация в организацията, Анализ на веригата на потребителската стойност, Телемаркетинг. Занимава се с подбор и оценка на търговци, одит и преструктуриране на търговски отдели, системи за възнаграждение и мотивация на търговски персонал.

Дата на провеждане: 29 - 30.11.2011 г. (вторник и сряда)

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 17.00 ч. край и раздаване на сертификати

(включени две кафе- паузи, минерална вода на ден)

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92 А, зала Понония

Такса за участие: 210 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД  !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.