Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ЕФЕКТИВНИЯТ МЕНИДЖЪР


Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

9.30-11.00 Търговска презентация

 • Цел и задачи
 • Подготовка за презентация
 • Установяване на контакт с аудиторията
 • Презентацията като процес, управление вниманието на аудиторията
 • Отговори на въпроси, аргументация
 • Завършване на презентацията

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Делови преговори

 • Цел и задачи
 • Подготовка за преговори
 • Личностни качества на  "Преговарящ"
 • Преговорни стратегии
 • Тактика на водене на преговори
 • Начини за достигане на споразумение

13.15-14.00 Обедна почивка

14.00-15.30 Делова кореспонденция

 • Бизнес комуникации в компанията
 • Видове  делови писма
 • Оформление на търговско писмо
 • Текст на търговското писмо
 • Етикет на деловата кореспонденция
 • Особености на електроната кореспонденция

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Провеждане на съвещания

 • Структура на съвещанието
 • Цели на съвещанието
 • Тип на комуникация между участниците в съвещания
 • Роли на участниците в съвещанието
 • Резултат  от съвещанието
 • Ефективно съвещание: принципи на провеждане
 • Етапи на провеждане на ефективно съвещание
 • Препоръки към ръковителя и  участниците  за провеждане на ефективно съвещания

Целта на тренинга е да ви научи как да се построят, подготвят и ефективно да се проведат преговори и търговска презентация на вашите продукти и услуги, организиране на съвещания и грамонто да се оформи деловата кореспонденция.

Задачата на семинара е:

 • Да ви запознаем с правилата на подготовка и провеждане на търговска презентация, преговори и работни съвещания
 • Да научите основните аспекти на презентационния процес: установяване на контакт с аудиторията; разполагане във времето на процеса на презентацията, управление на вниманието на слушателите, отговори на въпроси и аргументация
 • Да ви запознаем с  правилата на водене на делова кореспонденция и оформление на деловите писма.
 • Да ви научим как да водите ефективни съвещания. Как да направите така , че това време да бъде посветено за решаване на конкретни задачи и да работите за организацията , а не за решаване на странични задачи и проблеми?

Програмата се състои от теоретични и практически модули, дискусии, ролеви игри и упражнения .

Дата на провеждане: 20- 21.08.2011 г. (събота и неделя)

Времетраене: 1 ден - 9,30 ч. начало- 18.00 ч. край и раздаване на сертификати

(влючени две кафе- паузи, минерална вода)

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92А, зала Понония

Такса за участие: 160 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД  !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.