Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар Управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. Нови моменти през програмен период 2014- 2020 год.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020 г. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ.

гр. София, Central Park Hotel Sofia  4****- 30.09.2014 г.

Лектор: Елка Гергинова- експерт Министерство на финансите, ръководител на екипи за управление на проекти, финансирани от ЕС и Йордан Димитров- експерт, ръководител програми в Балкански институт по труда и социалната политика

 

 

Семинара е насочен е към:

• Ръководители на проекти, които разбират необходимостта от приложение на структуриран подход и съвременни методи за управление на проекти, за да бъдат по-ефективни.
• Членове на проектни екипи, които искат да овладеят методите за идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, за да бъдат ефективни участници в процеса на вземане на решения в хода на проекта.
• Консултанти и практици, които искат да задълбочат познанията си по управление на проекти, за да развиват своите компетенции за обосновка и избор на проекти.
• Ръководители на организации, които оценяват важността на риска при предприемане на проекти и програми за реализация на стратегически инициативи.
• Експерти, които имат интерес към софтуерни средства за анализ на риска.

 

 

Програма


30.09.2014 г. (вторник)

 

09.00- 09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Оперативни програми през новия програмен период 2014- 2020 г.- съдържание на програмите, законодателна база. Европейските фондове в България. Компетенции на органите - участници в процеса.

Способи за финансиране на проектни инициативи.

11.00- 11.30 Кафе- пауза

11.30- 13.00 Нови моменти при изготвяне на проекти – апликационни форми, начин на кандидатстване, изисквания, схеми. Изисквания към индикаторите, изпълнението на дейностите, отчитането. Промени при дефиниране на общите критерии за избор на проекти. Нови моменти при изпълнение на проекти. Контрол и оценка на проекта. Рискове, специфични особености. Казуси и практически проблеми. Научени уроци от досегашния опит.

13.00- 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00– 14.30 Въведение в управлението на проектния риск. Планиране на управлението на риска.

Идентифициране на проектни рискове - процес и техники за идентификация. Качествени модели за оценка на проектния риск: Методите вероятност-въздействие и аналитичен йерархически процес. Кратка практическа задача.

14.30– 15.0 Кафе- пауза

15.00- 17.00 Количествени модели за оценка на проектния риск - методите „Дърво на решенията” и „Очаквана монетарна стойност”. Кратка практически задача.

Планиране на реакции за управление на риска. Мониторинг и контрол на управлението на проектния риск.

17.00- 17.30 Обобщение и финална дискусия.

 

Цел на обучението:

Целта на обучението е да предложи специализирани знания и практически умения за разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС в контекста на новите регламенти и правила през програмен период 2014- 2020 г. Ще бъдат споделени и новите моменти при използването на средствата от ЕС във връзка с новия програмен период 2014- 2020 г., съгласно приетите регламенти и националното законодателство. Ще бъде направен паралел с предходния програмен период 2007- 2013 г., подкрепен с казуси и примери за добри/ лоши практики.

По време на обучението ще бъде проследен цялостния процес по създаване и управление на проекти, финансирани по Оперативните програми чрез фондовете на Европейския съюз, като ще се акцентира върху новите моменти, които предстоят през настоящия програмен период. Ще бъдат маркирани рисковите процеси и области. Същевременно ще се представи и списък с най- често срещаните пропуски и грешки от досегашната практика на изпълнителите на проекти – какво ги затруднява най- много и е предпоставка за забавяне, лошо изпълнение, недостатъци, и дори до възникване на нередности, а оттам и на финансови корекции при управлението на проекти.

Обучението има практическа насоченост и е насочено към тези, които активно се занимават с разработването и управлението на проекти, финансирани с евросредства – разработват, управляват, контролират, отчитат проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз. Обучението особено би било полезно за консултанти, работещи или вече работили по изготвяне и управление на проекти, които имат по-голям опит в тази област.

Втората половина на настоящият семинар предлага запознаване на участниците с огромните възможности, които им дава усвояването на принципите, процесите и техниките за управление на проектните рискове в рамките на един проект. Семинара включва описание на цялостния процес на управление на риска от неговото планиране, през идентифицирането на рисковете, техният анализ и оценка, реакциите срещу идентифицираните рискове и контрола на целя този процес. Материала е представен в контекста на практиката на различни европейски проекти и програми в България, изпълнявани през последните 10 години.

 

Лектор: Йордан Димитровмагистърска степен по Икономикс от УНСС и бакалавърска степен по финанси. Освен това е преминал едногодишна специализация по стратегическо управление в университетите Georgetown и George Washington University в Washington, DC, USA. Експерт по проблемите на проектното управление, стратегическото планиране, мониторинг и оценка на програми и проекти и институционално изграждане.

Професионален опит:

 • Управлявал е проекти, финансирани от Европейския съюз, Световна банка, ПРООН и други;
 • Kонсултант на Министерство на труда и социалната политика по изготвяне на Националният план за развитие 2000-2007;
 • Kонсултант на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013;
 • Разработва и стартира Правителствен гаранционния фонд за микро-кредитиране на стойност 20 милиона лева в подкрепа на микро предприемачеството в България;
 • Бил е лектор по управление на проекти, стратегическо планиране и европейски структурни фондове в обучения финансирани от Международния център за обучение в Торино към Международната организация по труда, Програмата на ООН за развитие, Американски университет в България и други;
 • От септември 2004 г. е ръководител програми в Балкански институт по труда и социалната политика.

 

Член на:

 

 • Project Management Institute, Newton Square, PA, USA – най-голямата неправителствена организация в света, работеща по въпросите на управлението на проекти;
 • Българска Макроикономическа Асоциация, София, България – неправителствена организация, работеща в сферата на макроикономическата теория и практика;
 • Kонсултант на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013;


Дата на провеждане: 30.септември.2014 г.

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. (8 уч. часа)

Място на провеждане: гр. София, хотел Центръл Парк София****, бул. "Цариградско шосе" 149, виж карта


Такса за участие: 130 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.


В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 24.09.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!