Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар Изготвяне и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. Изготвяне на примерен проект по програма 2014- 2020 год. Добри практики и рискове при изпълнение на проект, счетоводно отчитане и приключване.

ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ. ДОБРИ ПРАКТИКИ И РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ, СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020

 

София, хотел Принцес  4****- 27- 28 май 2014 г.

Лектори: Детелина Караенева- експерт Министерство на финансите, Елка Гергинова- експерт Министерство на финансите и Татяна Врабчева- консултант, ръководител на екипи за разработване и изпълнение на проекти по Оперативните програми

Какви знания и/или умения ще притежавате в края на обучението?

 • ключови познания и умения, необходими при изготвяне на проектно предложение;
 • специализирани познания по счетоводно отчитане на проектите;
 • специализирани познания по организиране на процедури по ЗОП;
 • ключови познания относно отчитане изпълнението на дейностите по проекта.

Програма

27.05.2014 г. (вторник)

09.00- 09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Основни моменти при отчитане и най-често допускани пропуски и грешки при счетоводното отчитане на проектите (част 1)

Ключови моменти при отчитане/заявяване за възстановяване на извършените от бенефициента разходи, съответно документирането и формирането на адекватна одитна пътека с оглед текуща верификация на разходите и успешен последващ одит/проверка от съответните контролни органи

11.00- 11.30 Кафе- пауза

11.30- 13.00 Основни моменти при отчитане и най-често допускани пропуски и грешки при счетоводното отчитане на проектите (част 2)

Акцент ще бъде поставен на:

 • отчитането на преки  и непреки разходи по проектите, в това число разходи за организация и управление - преизчисление /коригиране на стойностите до окончателно искане за плащане;
 • заявяване за възстановяване на разходи за амортизации за закупени за целите на изпълнение на проекта активи;
 • отчитане на кръстосаното финансиране – преизчисление/коригиране на  стойностите до окончателно искане за плащане;
 • отчитане на разходи за ДДС;
 • отчитане на приноса в натура;
 • други специфични;

Темата ще бъде развита с примери както за проекти – изпълнявани от бенефициенти – бюджетни организации, така и за  бенефициенти от реалния сектор на икономиката, като участниците ще имат възможност да участват като предлагат свои решения по конкретни подбрани казуси.

Лектор: Детелина Караенева

13.00- 14.00 Обяд в р- та на хотела

14.00– 15.30 Изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по оперативните програми на Република България (конкретен пример за кандидатстване по ОПРЧР)

15.30– 16.00 Кафе- пауза

16.00- 17.00 Изпълнение на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фондовете на Европейски съюз

17.00- 17.30 Казуси и практически проблеми. Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Татяна Врабчева

28.05.2014 г. (сряда)

09.00-10.30 Практически съвети при изготвяне на задания за провеждане на процедури по ЗОП и най-често допускани пропуски и грешки при организиране и изпълнение на дейности по проектите.

10.30- 11.00 Кафе- пауза

11.00- 12.30 Самостоятелна практическа работа на участниците по реален казус от практиката за установяване на пропуски, грешки и нередности

Общо обсъждане на дадения казус и анализ на допуснатите пропуски, грешки и нередности.

12.30 Закриване на семинара и раздаване на сертификати.

Лектор: Елка Гергинова

Цел на обучението:

Целта на обучението е да представи основните стъпки при разработването и написването на едно проектно предложение – формулиране на дейностите, формиране на екипа, съставяне на бюджета и на графика за изпълнение. На второ място ще бъдат разгледани най-често срещаните грешки при отчитането на проекта, като особено ще бъдат застъпени въпросите за счетоводното отчитане. Ще бъдат разгледани и казуси от практиката при приложение на процедури по ЗОП при възлагане на изпълнението на дейностите на външни изпълнители – пропуски и грешки при изготвяне на тръжната документация, формулирането на критериите за участие и за оценка на офертата, изпълнението на процедурата по оценяване и избор на победител.

Ще бъдат разгледани най-често срещаните грешки и пропуски, допускани от изпълнителите, примери от практиката, както и препоръки за подобряване на цялостния процес по управление на проекти. Особено ще бъде наблегнато върху счетоводното отчитане, управлението на финансовите средства по проекта, изготвянето на финансови отчети към исканията за плащания и други теми, свързани

Модулите по изготвяне и изпълнение на проект ще бъдат представени от г-жа Татяна Врабчева, която притежава богат опит в иницииране и управление на проекти на пазара на труда и социалната сфера. Управлявала е проекти, финансирани по програми: ФАР, ААМР, ПРООН, Финансов механизъм на ЕИП, ОПРЧР, с екипи от 5 до 65 души и за бюджети на стойност до половин милион лева. Осъществявала е дейности по наемане, договаряне и супервизиране на екипите за изпълнение на проектите. Организирала е и е участвала в текущия мониторинг при реализиране на проектните инициативи.

В края на курса ще бъде проведена работна сесия за практическо прилагане на наученото. Ще бъде представен един примерен отчет за извършена работа, придружен с искане за плащане. Участниците ще трябва да открият пропуските и грешките при изготвянето му. Казусът ще се обсъди в заключителна дискусия.

Обучението има практическа насоченост и е ориентирано към всички, които имат интереси в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани с евросредства – тези, които разработват, управляват, контролират, отчитат проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.

 

Дата на провеждане: 27- 28.май.2014 г.

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Опал, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта


Такса за участие: 190 лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 3 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 23.05.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници:

 • двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
 • единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.