Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2014 г. (Закон за обществените поръчки)- семинар обществени поръчки 2014, ЗОП 2014 промени

ПРАКТИКА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ), КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК) И ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД (ВАС) ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП). НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 г.

София, хотел Принцес  4****-   12 и 13 май 2014 г.

Лектори: Мариана Кацароваексперт Обществени поръчки в Сметна палата, Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки в КЗК

Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) беше окончателно приет на второ четене от Народното събрание на 30.04.2014 г.!!!

Програма


12.05.2014 г. (понеделник)


9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Нови изключения от приложното поле на ЗОП. Промени в предварителния контрол на АОП. Публикуване на документи и информация на профила на купувача – обхват, срокове, изисквания.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Основни акценти в промените при възлагане на обществени поръчки с публична покана.

Подготовка на процедурите по ЗОП:

- изисквания към експертите, участващи при разработване на документация за участие;

- особени правила при участие на специализирани предприятия на хора с увреждания и при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия;

- новости при обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП – доказване по служебен път и чрез публични регистри;

- гаранции – промени в правилата.

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Подготовка на процедурите по ЗОП:

- критерии за подбор на участниците – промени в обхвата и документите за доказване на съответствие;

- използване ресурсите на трети лица;

- критерии за оценка на офертите/показатели за оценка/методика за оценка –  нови условия и изисквания, ограничения

- условия за участие в процедурите – привличане на подизпълнители, договори за подизпълнение, нови основания за отстраняване.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Състав и работа на комисията за провеждане на процедурата – изисквания към квалификацията и опита на членовете, избор на външен експерт. Контрол на възложителя – ограничения в срока за произнасяне.

Сключване на договор за обществена поръчка. Разплащане с изпълнителя и прехвърляне на парични вземания по договори за обществени поръчки. Нови основания за изменение на договорите за обществени поръчки.

Лектор: Мариана Кацарова

 

13.05.2014 г. (вторник)

 

9.00 – 10.30 ч. Акценти върху правомощията на КЗК- допустимост на жалбата, обхват на контрол, допускане на предварително изпълнение, присъждане на разноски в производството пред КЗК.

Предстоящи промени в процедурата по обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите.

Практика на КЗК при установянане на нарушения при откриване на процедурата- определяне на сходен предмет, дискриминационни критерии за допустимост, създаване на методика за оценка на предложенията – субективни и обективни показатели за оценка.

10.30 - 11.00 Кафе- пауза

11.00 - 12.30 Обсъждане на  решения на КЗК и ВАС относно нарушения при провеждане на процедурата- изисквания към комплектоване на офертата, правомощия на комисията при установяване на липсващи или несъотвестващи документи, искане на разяснения, приложение на методиката за оценка на предложенията.

Представяне на практически примери и казуси. Коментар на новите изисквания при обявяване и провеждане на процедури.

Лектор: Цветелина Попова

12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 

 

В учебната програма ще бъдат разисквани освен анализ и коментар на практиката на съответните органи- Сметна палата, КЗК и ВАС, но и ще бъдат включени новите законодателни промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки в сила от 2014 г.!!!


Такса за участие: 195 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 3 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Опал, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 09.05.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!