Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар Изготвяне и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. Нови моменти през изборен период 2012- 2020 год. Практика.

ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ- НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ- въвеждащ курс

Местата са запълнени!!! Следваща дата 27 май 2014 г.

София, хотел Принцес  4****- 28.03.2014 г.

Лектор: Елка Гергинова- експерт Министерство на финансите, ръководител на екипи за управление на проекти, финансирани от ЕС

Какви знания и/или умения ще притежавате в края на обучението?

 • Базисни познания и умения, необходими при изготвяне на проектно предложение;
 • Запознаване с методологията на разработване, управление, мониторинг и оценка на проекти;
 • Запознаване с източниците на информация за финансиране на проекти.

Програма

28.03.2014 г. (петък)

09.00- 09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Финансиране по Структурните фондове на Европейския съюз – законодателна база – как се получават парите от ЕС. Оперативни програми през период 2007-2013 г. и през новия програмен период 2014-2020 г. Европейките фондове в България.

Как да изберем най-подходящата програма за финансиране на нашата идея. Примери от други страни-членки на ЕС.

Способи за финансиране на проектни инициативи.

11.00- 11.15 Кафе- пауза

11.15- 13.00 Характеристики и елементи на проекта.

Как се създава успешен проект – изготвяне на проектно предложение. Апликационни форми – общи изисквания. Анализ. Планиране. Идентифициране на риска.

Проектен цикъл – типове проекти, схеми, кандидатстване и оценка на подадените проекти. Дейности по проекта. Индикатори. Логическата рамка – основа за успешния проект. Практически насоки при попълване и изпращане на проекти за кандидатстване. Общи критерии за избор на проекти.

13.00- 14.00 Обяд в р- та на хотела

13.30– 15.00 Изпълнение на проекти. Контрол и оценка на проекта.

Изготвяне на технически и финансов доклад и искане за плащане. Мерки за визуализация и публичност по дейностите на проекта.

Искания за промени в Договора – срокове и случаи, недопустими промени.

Изисквания за одит на проекта и за съхраняване на документацията. Възнаграждения на служителите по проекта – методология и правила. Научени уроци от досегашния опит.

15.00– 15.30 Кафе- пауза

15.30- 17.00 Рискове, специфични особености. Тръжни процедури по ЗОП – предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства. Разходооправдателни документи.

Допустимост на разходите, нередности и възстановавяне на суми.

Казуси и практически проблеми.

17.00- 17.30 Казуси и практически проблеми. Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

Лектор: Елка Гергинова

Цел на обучението:

Целта на обучението е да изгради базисните знания и основни практически умения за разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС. Методът на обучение е интерактивен-  лекции, дискусии, казуси и примери за добри практики. Курсът се провежда в съответствие с методиката "Project Cycle Management" на Европейския съюз.

По време на обучението ще бъде представен цялостният процес по създаване и управление на проекти, финансирани по Оперативните програми чрез фондовете на Европейския съюз. Акцентът е върху областите, които са идентифицирани като рискови в процеса. Няма да бъдат пропуснати и въпросите от досегашната практика на изпълнителите на проекти – какво ги затруднява най-много и е предпоставка за забавяне, лошо изпълнение, пропуски, и дори до възникване на нередности, а оттам и на финансови корекции при управлението на проекти. Ще бъдат споделени и новите моменти при използването на средствата от ЕС във връзка с новия програмен период 2014-2020 г. съгласно приетите регламенти и националното законодателство.

Обучението има практическа насоченост и е ориентирано към всички, които имат интереси в областта на разработването и управлението на проекти, финансирани с евросредства– тези, които разработват, управляват, контролират, отчитат проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.

Ще бъдат разгледани най-често срещаните грешки и пропуски, допускани от изпълнителите, примери от практиката, както и препоръки за подобряване на цялостния процес по управление на проекти.

Дата на провеждане: 28.март.2014 г.

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта


Такса за участие: 130лв. (без вкл. ДДС)

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 25.03.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници:

 • двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
 • единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!