Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар ЗОП 2014 г. (Закон за обществените поръчки) - семинар обществени поръчки 2014, ЗОП 2014

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2014 г. ПРАКТИКА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ИА "Одит на средства от ЕС" ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП

София, хотел Принцес 4****-  19 и 20 февруари 2014 г.

Лектори: Мариана Кацарова- експерт Обществени поръчки в Сметна палата, Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки в КЗК,  Ивайло Стоянов- експерт Обществени поръчки в АОП, Антоанета Първанова- експерт Обществени поръчки в Агенция за държавна финансова инспекция, Пролетка Радонова- нач. отдел "Контрол и нередности" Управляващ орган на ОП "Административен капацитет" Министерство на финансите, Дора Бурова- експерт Обществени поръчки в ИА "Одит на средства от Европейския съюз"

Програма

19.02.2014 г. (сряда)


9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Нови изисквания за публичност на информацията за възлаганите обществени поръчки – съдържание на профила на купувача.

Възлагане на обществени поръчки с публична покана – практики и нови правила.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Подготовка на процедурите по ЗОП:

- участие на външни експерти при разработване на документацията;

- новости при обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

- промени в правилата относно критериите за подбор на участниците;

- критерии за оценка на офертите – промени при критерий „икономически най-изгодна оферта”

13.00 – 14.00 ч. Обяд в р-та на хотела

14.00 – 15.30 ч. Подаване на оферти. Условия за участие на подизпълнители – изисквания и ограничения.

Състав и работа на комисията за провеждане на процедурата – външни експерти.

Сключване на договор за обществена поръчка.

Лектор: Мариана Кацарова

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Правомощия на КЗК- допустимост на жалбата, обжалване на действия и бездействия, предварително изпълнение, разноски.

Актуална практика на КЗК свързана със законосъобразно определяна на състав на комисията на възложителя. Изисквания към методиката за оценка на офертите- създаване и приложение.

Най- често срещани проблеми при прилагането на чл. 70 от ЗОП.

Практика на КЗК- съществени и несъществени нарушения при откриване и провеждане на процедура. Незаконосъобразност на решението за прекратяване на поръчката.

Лектор: Цветелина Попова

 

20.02.2014 г. (четвъртък)

 

9.30 – 11.00 ч. Последващ контрол на Агенция за държавна финансова инспекция

Предпоставки за възлагане на финансова инспекция или проверка по реда на ЗОП;

Обхват на проверка: документация за участие, провеждане на процедура, избор на изпълнител, сключване и изпълнение на договор за обществена поръчка;

Последици от извършване на финансова инспекция или проверка по реда на ЗОП (доклад, възражение по доклад, заключение).

Административнонаказателни разпоредби

Привличане към административна отговорност при установено нарушение с разглеждане на примери от практиката, въз основа на разписаните вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, по чл.8 „б” от ЗОП;

Видове нарушения – в рамките на подтемата ще бъде коментиран всеки административен състав на нарушение, както и практиката на АДФИ по установяване на всяко конкретно нарушение. Ще бъде отделено внимание на:

 • законоустановени срокове при: обявяване на процедури; уведомяване на участници/кандидати; вземане на решения по процедурите; сключване на договор, изпращане на информация до АОП.
 • нарушения при сключването и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка – ще бъдат посочени примери за изменени първоначално обявени условия, както и изменения на договора по време на неговото изпълнение);
 • измененията в законадателството по обществени поръчки – практическо приложение.

Лектор: Антоанета Първанова

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Обществените поръчки при изпълнението на проекти по Оперативни програми.

Често допускани пропуски и нарушения.

Налагане на финансови корекции.

Лектор: Пролетка Радонова

13.00 – 14.00 ч. Обяд в р-та на хотела

14.00 – 15.30 ч. Обществени поръчки,финансирани със средства от Европейския съюз от практиката на Одитния орган по Структурните и Кохезионния фондове - Как да управляваме рисковете при възлагането им?

- Проверки, извършвани от Одитния орган по оперативните програми (Изпълнителна агенциа "Одит на средствата от ЕС") на  обществените поръчки,финансирани със средства от ЕС - основание и обхват;

- Рискове при възлагането  на обществени поръчки, финасирани със средства от ЕС - понятие за грешки и последиците от установяването им; правни основания и ред за налагане на финансови корекции;

- Видове грешки при възлагането  на обществени поръчки- анализ на приложимата правна уредба, примери от практиката за установени грешки и подход при анализа на финансовото им влияние.

Лектор: Дора Бурова

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

 

16.00 -17.30 ч. Практика от осъществявания от Агенцията по обществени поръчки предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства - казуси и примери.

Практика по отделните правни основания на чл. 90 от ЗОП за провеждане на процедури на договаряне без обявление.

Лектор: Ивайло Стоянов

 

 


 

Такса за участие: 270 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лектори, техническо оборудване, учебни материали, 2 обяда и  4 кафе- паузи в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 12.02.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства !!!