Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар промени в Кодекса на труда (КТ) 2014 и Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2014, 30 и 31 февруари 2014 г. Нови моменти в трудовото и осигурителното законодателство в сила от 2014 г.

     НОВИ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА (КТ), КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)      

     

София, хотел Принцес  4****-  30- 31.01.2014 г.

      

Лектори: Даниела Асенова- главен директор на главна дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в Централно управление на Националния осигурителен институт (НОИ), Лариса Тодорова- държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Марио Първанов- съдия във Върховен касационен съд (ВКС) ,  Лорета Цветкова- главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП)

 ПРОГРАМА

  

30.януари.2013 г. (четвъртък)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Съдебно производство по трудови спорове. Процесуални действия на съда и на страните.   

11.00 - 11.30 ч.  Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Преглед на задължителната практика на ВКС относно общите основания за прекратяване на трудовия договор, основанията за уволнение по чл.328 КТ, дисциплинарната отговорност и имуществената отговорност на работодателя по чл.200 КТ.

                                                                                      Лектор: Марио Първанов  

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

 14.00 – 15.30 ч. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 01.01.2014 г.:

 • Промени, свързани с облагане доходите на физическите лица – земеделски производители;
 • Промени, свързани с намаляване на данъчната тежест (необлагаеми доходи, данъчни облекчения)
 • Промени, свързани със задълженията на платците на доходите да подават информация в Националната агенция за приходите (работодатели, предприятия и самоосигуряващи се лица). Въвежда се ново задължение за подаване на информация за целите на задължителния автоматичен обмен по Директива 2011/16/ЕС от 15.02.2011 г.
 • Други промени за 2014 год.

 

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДФЛ: годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2013 г.; документи, които се прилагат към декларацията; декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ; особености при попълването и подаването на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2013 г.;

  Разглеждане на казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ. Дискусия

                                                                                     Лектор: Лорета Цветкова 

 

31.януари.2014 г. (петък)

 

9.00 – 10.30 ч. Промените в осигурителното законодателство от 1 януари 2014 г. - Кодекс за социално осигуряване и наредбите, свързани с държавното обществено осигуряване.

Осигурителни вноски - ред и срокове за внасянето на вноските за ДОО, ДЗПО и здравното осигуряване.

Осигурителен доход и осигурителен стаж.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

 11.00 – 12.03 ч. Осигурителни права на осигурените лица. Видове обезщетения:

 • парични обезщетения при временна неработоспособност;
 • парични обезщетения при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете;
 • парични обезщетения за безработица;
 • други видове обезщетения.

Срокове за представяне на болничните листове, декларациите и документите за изплащане на паричните обезщетения.

Подаване на данни за социалното осигуряване за осигурителен доход и осигурителен стаж.

Дискусия. Въпроси и отговори.

                                                                                  Лектор: Даниела Асенова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Видове трудови договори (особености на съдържанието на срочните трудови договори, на трудовите договори за допълнителен труд, за работа при непълно работно време, с клауза за срок за изпитване и др.).

Режим на ползване на платения годишен отпуск (ред и условия за ползване; график за ползване – съдържание, промени в графика; прекъсване и отлагане на ползването; предоставяне на отпуск от страна на работодателя; особени случаи).

Отпуски по майчинство и бащинство (бременност и раждане, отглеждане на дете, родителски отпуск и др.)

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

 15.30 -17.00 ч. Промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2014 г. - отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение:
- видове обезщетения, изплащани от работодателя;
- видове обезщетения, изплащани от работника или служителя;
- изчисляване на обезщетенията.

Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство:
- видове документи, които работодателят е длъжен да представи при проверка.

Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

                                                                                         Лектор: Лариса Тодорова  

 

Такса за участие: 270 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване, НОВО!!! нормативна уредба на КТ, учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи и сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 24.01.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''  

  

 Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****,  цени за наши участници:

 • двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
 • единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

 

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.