Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар годишно счетоводно и данъчно приключване на 2013 г.(счетоводство 2013- семинар промени ЗКПО, ЗДДС, ДОПК за 2014 година)

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 ГОДИНА. НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И

ДОПК ПРЕЗ 2014 г.

16 и 17 декември 2013 г.

гр. София, хотел Принцес София 4****

 

Лектори: Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите, Росен Иванов- директор Данъчно- осигурителен контрол в ЦУ на НАП и Калина Златанова- данъчен консултант по ДДС

ПРОГРАМА

16.декември.2013 г. (понеделник)

 

9.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Авансови вноски до края на 2013 г.:-          внасяне, коригиране, деклариране

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Подготовка за годишно данъчно приключване на 2013 г.:

-          данъчни постоянни разлики - разходи, несвързани с дейността; скрито разпределение на печалба; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи

-          данъчни временни разлики - преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики

-          други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС

-          данъчен амортизационен план (ДАП) - завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

-          данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки – нови моменти през 2013 г.

-          пренасяне на данъчна загуба от страната и чужбина

-          данъчно третиране на дивиденти

-          данъчно третиране при преобразуване на дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции

Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

 

14.00 – 15.30 ч. Данъци при източника, върху доходи на чуждестранни юридически лица:

-          сделки с финансови активи и недвижими имоти; наеми; лихви; авторски и лицензионни възнаграждения; възнаграждения за технически услуги и др.

-          възстановяване на данък при източника


Данъци върху разходите:

-          внасяне и деклариране

-          социални разходи

-          представителни разходи

-          разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Данъци върху разходите:

Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии – промяна в ЗКПО от 1 януари 2014 г.

ъчно стимулиране при предоставяне на стипендии – промяна в ЗКПО от 1 януари 2014 г.

Лектор: Димитър Войнов

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Данъчно-осигурителен контрол по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Защита срещу незаконосъобразни актове по ревизии на юридически и физически лица
.

Правомощия на органите по приходите при проверки, ревизии, административни нарушения и др.
Права и задължения на данъчно задължените лица
Страни и участници в данъчното производство
Връчване на съобщения от приходната администрация
Доказателства – валидност, приложимост в процеса и представяне от задълженото лице
Установяване на задълженията – срок и метод
Ревизии и проверки – същност и методики
Ревизии при особени случаи – чл. 122 ДОПК
Обжалване - административно и съдебно

Коментар на всичко ново и интересно в ДОПК.

Очаквани промени в ДОПК за 2014 г.

Лектор: Росен Иванов

17.декември.2013 г. (вторник)

 

9.00 – 10.30 ч. Промени, свързани с договорите за лизинг с опция. Данъчни последици от това от гледна точка на правото на приспадане на данъчен кредит за леките автомобили.

Помени свързани с данъчното третиране на доставките между неперсонифицираните дружества (консорциумите) и партньорите в тези дружества.

Промени свързани с данъчното третиране на бартерните сделки.

Промени свързани с данъчната основа на безвъзмездното извършване на подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 -12.30 ч. Промени свързани с данъчната основа на доставките на стоки/услуги, налични към датата на дерегистрация по закона.

Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност –доставки и лица, от които може да се прилага. Условия за регистрация.

Начисляване на данъка и документиране на доставката.

Дерегистрация при специалния режим.

Право на приспадане на данъчен кредит във връзка със специалния режим.

Други промени през 2014 год.

Лектор: Калина Златанова

 

Към датата на провеждане на семинара, ако има нови законодателни промени, те ще бъдат включени и разисквани в семинарната програма !!!


Такса за участие: 190 лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 3 кафе- паузи, 1 обяд на 16.12.2013 г. в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 10.12.2013 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници:

  • двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
  • единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.