Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар промени ЗОП 2013 г. (Закон за обществените поръчки) - ЗОП 2013

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ

ПОРЪЧКИ ОТ 2013 ГОДИНА.

ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


София, хотел Принцес 4****-  04 и 05 декември 2013 г.

Лектори: Мариана Кацароваексперт Обществени поръчки в Сметна палата, Петя Николоваексперт Обществени поръчки в АОП , Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки в КЗК

Програма


04.12.2013 г. (сряда)


9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Нови изисквания към съдържанието на вътрешните правила за обществени поръчки. Завишени изисквания за публичност на информацията за възлаганите обществени поръчки – съдържание на профила на купувача.


11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Възлагане на обществени поръчки с публична покана – нови правила.

Подготовка на процедурите по ЗОП:

- участие на външни експерти при разработване на документацията;

- особени правила при участие на специализирани предприятия на хора с увреждания;

- новости при обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Подготовка на процедурите по ЗОП:

- промени в правилата относно критериите за подбор на участниците;

- критерии за оценка на офертите – как се променят изискванията при критерий „икономически най-изгодна оферта”;

- условия за участие на подизпълнители – изисквания и ограничения. Договори за подизпълнение.

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Състав и работа на комисията за провеждане на процедурата. Сключване на договор за обществена поръчка. Основания за изменение на договорите за обществени поръчки.

Нови моменти при упражняване на предварителен и последващ контрол по ЗОП. Състави на административни нарушения.

Лектор: Мариана Кацарова, СП

 

05.12.2013 г. (четвъртък)

 

9.00 – 10.30 ч. Тенденции в развитието на европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Предстоящи промени.

Процедури на договаряне без обявление- приложимост на основанията, предварителен контрол.

Изменение на договор за обществена поръчка.

Разглеждане на казуси от практиката.

Лектор: Петя Николова, АОП

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Новите моменти в обжалването на процедурите по ЗОП пред КЗК.

Съществени изменения по отоношение на критериите за допустимост и методика за оценка на офертите.

Новите правила за формиране на комисия по чл. 34 от ЗОП.

Изменения в правилата за провеждане на процедурите.

Лектор: Цветелина Попова, КЗК

12.00-12.30 Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 

 

В хода на семинара ще бъдат представени най- новите  изменения в Закона за обществените поръчки. Семинарът е предназначен както за възложители, така и за изпълнители на процедурите.

 

Такса за участие: 195 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лекции, техническо оборудване, НОВО!!! нормативна уредба на ЗОП, учебни материали, 3 кафе- паузи, 1 обяд на 04.12.2013 г. в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 30.11.2013 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''


Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.


За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Семинари ЗОП 2013 г. (Закон за обществените поръчки) -семинар обществени поръчки 2013, ЗОП 2013

ПРОМЕНИ И НОВИ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2013 г. НАЙ- ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

София, хотел Принцес 4****-  09 и 10 октомври 2013 г.

Лектори: Мариана Кацароваексперт Обществени поръчки в Сметна палата, Ивайло Стояновексперт Обществени поръчки в АОП , Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки в КЗК

Програма


09.10.2013 г. (сряда)


9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Вътрешни правила за обществени поръчки – добри практики и нови изисквания към съдържанието им. Профила на купувача.

Възлагане на обществени поръчки с публична покана – практики и нови правила.

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Подготовка на процедурите по ЗОП:

- обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

- обособени позиции;

- критерии за подбор на участниците;

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела


14.00 – 15.30 ч. Подготовка на процедурите по ЗОП:

- критерии за оценка на офертите;

- условия за участие на подизпълнители – изисквания и ограничения.

 

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Състав и работа на комисията за провеждане на процедурата.

Сключване на договор за обществена поръчка.

Основания за изменение на договорите за обществени поръчки.

Лектор: Мариана Кацарова

 

10.10.2013 г. (четвъртък)

 

9.30 – 11.00 ч. Правомощия на КЗК- допустимост на жалбата, обжалване на действия и бездействия, предварително изпълнение, разноски.

Актуална практика на КЗК свързана със законосъобразно определяна на състав на комисията на възложителя. Изисквания към методиката за оценка на офертите- създаване и приложение.

Най- често срещани проблеми при прилагането на чл. 70 от ЗОП.

 

11.00 - 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Практика на КЗК- съществени и несъществени нарушения при откриване и провеждане на процедура. Незаконосъобразност на решението за прекратяване на поръчката.

Лектори: Цветелина Попова

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 ч. Практика и нови моменти при предварителния контрол, осъществяван от АОП. Несъответствия, водещи до налагане на финансови корекции при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти на оперативните програми на ЕС.

 

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Договаряне без обявление - практика. Казуси от практиката на Агенция по обществени поръчки.

Лектор: Ивайло Стоянов

Към датата на провеждане на семинара, ако има нови законодателни промени в Закона за обществените поръчки, те ще бъдат включени и разисквани в програмата !!!

 

Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 03.10.2013 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!