Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар Кодекса на труда (КТ) 2013 и Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2013

 

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО- ПРАКТИКА НА МТСП И НОИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНТРОЛА ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО- ПРАКТИКА НА ГИТ.


 

София, хотел Рила 4****-  30 и 31 октомври 2013 г.

 

Лектори:  Даниела Асенова- главен директор на главна дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в Централно управление на Националния осигурителен институт (НОИ), Лариса Тодорова- държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика (МТСП) ,  и Теодора Дичева- Директор дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в ИА ”ГИТ"

 

Програма                  


 

 

30.октомври.2013 г. (сряда) 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Актуални въпроси и практиката по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и наредбите, свързани с общественото осигуряване.

Осигуряване на:

 • работещите по трудови и служебни правоотношения;
 • управителите, прокуристите и контролъорите на търговските дружества;
 • лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности;
 • самоосигуряващите се.

Осигурителни вноски - ред и срокове за внасянето на вноските за ДОО, ДЗПО и здравното осигуряване.

Осигурителен доход и осигурителен стаж.

                                                                                          Лектор: Даниела Асенова

 

11.00-11.30 Кафе пауза

 11.30-13.00 Осигурителни права на осигурените лица. Видове обезщетения.

 • право на парични обезщетения (при временна неработоспособност, за майчинство/при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете/);
 • други видове обезщетения;
 • изплащане на паричните обезщетения при осигуряване на повече от едно основание.

 

Срокове за представяне на болничните листове, декларациите и документите за изплащане на паричните обезщетения.

 

Подаване на данни за социалното осигуряване за Регистъра на осигурените лица.

 

Дискусия. Въпроси и отговори.

                                                                                                   Лектор: Даниела Асенова 

 

 13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

 

 14.00-15.30  Отпуски. Казуси от практиката във връзка с ползването на някои видове отпуски.

      - отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения; 

      - неплатен отпуск; 

      - служебни и творчески отпуски; 

      - отпуск при временна неработоспособност; 

      - отпуски за обучение.

 

Трудоустрояване на работници и служители

-          правна характеристика на трудоустрояването; 

-          задължения на работодателя за определяне на работни места за трудоустрояване; 

-          права на трудоустроения работник или служител. 

 

Закрила при уволнение

-          основания за прекратяване на трудовия договор, при които се прилага закрилата;

-          категории работници и служители, спрямо които се прилага закрилата;

-          процедура за искане на разрешение от Инспекцията по труда;

-          закрила на синдикални дейци;

-          закрила, предвидена в КТД;

-          закрила на бременни работнички и служителки и при ползване на отпуск  по чл. 163 от КТ.

                                                                                                Лектор: Лариса Тодорова

 15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Прекратяване на трудовия договор

-          кога работодателят е длъжен да мотивира заповедта за прекратяване на трудовия договор; несъвместимост на основания за прекратяване на трудовия договор; преглед на съдебната практика във връзка с мотивиране на заповедите за уволнение (уволнение по чл. 190, чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и т. 12);

-          общи основания за прекратяване на трудовия договор – по взаимно съгласие; при признаване на уволнението за незаконно и неявяване в срока по чл. 345, ал. 1 КТ; с изтичане на уговорения срок; със завършване на определената работа; със завръщане на замествания на работа; при явяване на кандидат за заемане на длъжност за бременна или трудоустроен; с постъпване на работа на избрания или спечелилия конкурс; при невъзможност за изпълнение на възложената работа поради болест; със смъртта на работника или служителя и др.

Други актуални въпроси по прилагане на трудовото законодателство.

Дискусия по въпроси, поставени от участниците.

                                                                                                Лектор: Лариса Тодорова

  

 

31.октомври.2013 г. (четвъртък)

 

09.00-10.30 Права и задължения на контролните органи на Инспекцията по труда.

Как започва една проверка на инспекторите по труда: по чия инициятива, какви документи издават, какви са сроковете за извършване на проверката.

Видове принудителни административни мерки и видове административни наказания, налагани от контролните органи на Инспекцията по труда и реда за оспорването им.

10.30- 11.00 Кафе пауза

11.00-12.30 Какви документи е задължен да притежава работодателя във връзка с проверка на трудовите правоотношения на наетите от него работници или служители.

Специалната закрила на някой категории работници и служители преди възникване на трудовото правоотношение и по време на съществуването му. Специална закрила при уволнение, реализирана от инспекцията по труда.

                                                                                                  Лектор: Теодора Дичева 

12.00-12.30 Закриване на семинара и раздаване на сертификати 

 

 

Дата на провеждане30 и 31.октомври.2013 г.  


 

Такса за участие: 190 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 3 кафе- паузи, 1 обяд в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Рила, ул. Калоян № 6, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 23.10.2013 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''  

 

 Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

Цените в хотел Рила за наши участници са:

. единична стая- 50 лв. Включва-  закуска на блок маса, застраховка, туристическа такса и ДДС

. двойна стая- 65 лв. Включва-  закуска на блок маса, застраховка, туристическа такса и ДДС

 

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.