Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар счетоводство- ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ.

  

ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 г. ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ

 

на 29 и 30 октомври 2012 г.

 

гр. София- хотел Рила ****

  хотел Рила- семинар 2012 подготовка за годишно счетоводно и данъчно приключване на 2012 г. Практиката по прилагането на ЗКПО, ЗДДС, КСО и ЗДДФЛ

Лектори: Калина Златанова- данъчен
консултант по ДДС
, Димитър Войнов- главен експерт в НАП, Катя Кашъмова- началник отдел „Осигурителна методология”в ЦУ на НАП и Даниела 
Нонина
– главен експерт по приходите в НАП.

 

Програма

 

29.10.2012 г.

9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 - 11.00 ч. Данъчно облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2012 год.  

Годишно облагане на доходите.

 • - задължения на работодателите при определянето на годишния размер на данъка и удостоверяването на удържания данък за доходи от трудови правоотношения;
 • - определяне на годишната данъчна основа и на данъка по видове доходи (от упражняване на свободна професия, извънтрудови правоотношения, наем, продажба на имущество и др.)
 • - деклариране на доходите.

11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

11.15 - 13.00 ч.

 • Авансово облагане и документиране на доходите;
 • Данъчно третиране на доходи на чуждестранни лица и на доходи от източник в чужбина на местни физически лица.
 • Актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ. Нови промени в данъчния закон.

Лектор: Даниела Нонина

13.00 - 14.00 ч. Обяд в р-т  до хотела

14.00 – 15.30 ч. Промени в ЗДДС през 2012 г.:

 • Промени в данъчната основа при сделки между свързани лица.
 • Премахване на регулацията при продажба на загуба на УПИ-та и нови сгради.
 • Промени в данъчното третиране на сделките с право на строеж.
 • Промени в облагането на туристическите услуги, предлагани от хотелиери и туроператори. Коментар на указанието на министъра на финансите.
 • Свободна дискусия и въпроси на участниците.

15.30- 16.00 ч. Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. Промени в данъчното третиране на доставките във връзка с влизане в сила на Регламент 282:

 • Критерии, които определят получателя на услуги като данъчнозадължено лице;
 • Място на установяване на стопанска дейност;
 • Постоянен обект за целите на мястото на изпълнение при доставка на услуги. Коментар на указание на НАП.
 • Свободна дискусия и въпроси на участниците.

Данъчна и съдебна практика по повод на отказване на право на приспадане на данъчен кредит. Дискусия по Решения на ВАС и Европейския съд.

Лектор: Калина Златанова

 

 

30.10.2012 г.

9.30 – 11.00 ч. Подготовка за годишно данъчно приключване на 2012 г. и въпроси, касаещи практическото прилагане на ЗКПО

 • - данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; скрито разпределение на печалба; липси/брак на активи и др.)
 • - данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

Лектор: Димитър Войнов

11.00 – 11.30 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

 • - данъчни амортизации, завеждане, амортизиране и отписване на активи от данъчния амортизационен план, преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)
 • - счетоводни грешки

Лектор: Димитър Войнов

13.00- 14.00 ч. Обяд в р-т до хотела

14.00- 15.30 ч. Апорт и преобразуване на дружества

 • - лихви по заеми
 • - пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина
 • - разпределяне на дивиденти
 • - данъци върху разходите (социални разходи; представителни разходи; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства)
 • - други

Лектор: Димитър Войнов

15.30 – 16.00 ч. Кафе пауза

16.00- 17.30 ч. Социално и здравно осигуряване 2012 г. Актуални въпроси и казуси.

Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Лектор: Катя Кашъмова

 

 

 

Дата на провеждане: 29 и 30.10.2012 г.

 

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Рила, ул. Калоян № 6 виж карта

Такса за участие: 260 лв. (крайна цена)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 2 обяда, 4 кафе- паузи, мин. вода, сертификат за обучението.


 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) до 24.10.2012 г. и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 25.10.2012 г., след потвърждение от наша страна за регистрацията Ви!!!

 В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''


За повече информация: 0889 416 048, 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.